MESSI, EL MÉS MIMAT: TOT ÉS CALÉ

“Messi, el més mimat ”
Res esportiu en l’espantada. Tot calé, només calé i es tancarà amb calé
( JOAN VALL CLARA )
Diu­menge no va pas­sar la prova PCR i ahir no es va entre­nar. Cada dia que passa, el tovalló de paper d’aquell bar es veu rebre­gat per més i més advo­cats. Tot és calé en l’adeu (o no) del més mimat. El comu­ni­cat ràpid i con­tun­dent de la lliga fent cos­tat al club és calé. Què queda de la lliga de les estre­lles, amb els exgalàctics que no van anar ni a Lis­boa i Ney­mar, CR i Messi a l’espai side­ral euro­peu? És clar que LaLiga està a favor del Barça. Què ha de dir LaLiga quan veu deva­luar-se els actius? Hi ha qui es pre­gunta per què a can Barça els grans aca­ben com aca­ben.

Se’ls mima, i els mimats són des­a­graïts, petu­lants i cre­guts. Messi ha donat molt, cert. Més que ningú, cert. Que no s’ho ha cobrat? Que no se l’hi ha pagat? “Que li deuen i no li paguen?”, es pre­gun­ta­ria l’àvia Neus. Era molt bo. El millor. Però massa mimat. A la selecció argen­tina sem­pre hi ha tor­nat i s’ha des­dit de les espan­ta­des. Ha de tenir una pro­posta molt ben amar­rada (calé) per mun­tar un caca­uet com aquest fent-li un lleig com l’hi fa a un altre heroi de la ico­no­gra­fia blau­grana (el de Wem­bley) i després d’un 2 a 8, un any en blanc, Liver­pool, Roma i Torí. Perquè Messi, el mimat Messi, també hi era al camp aquests dies i alguna res­pon­sa­bi­li­tat té en els nau­fra­gis. I seves eren les bar­ru­des decla­ra­ci­ons. “No nos da.” Només tu, dones? Ara li donarà, a Nobita, el que neces­sita per sal­var la cara: calé. Però qua­tre calés. Res de700 qui­los.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-9-202)

272 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: