17 ASSOCIACIONS DE JURISTES DENUNCIEN A EUROPA LA REPRESSI√ď ESTATAL

Dis¬≠set enti¬≠tats de juris¬≠tes de tot el ter¬≠ri¬≠tori, com la sec¬≠to¬≠rial de juris¬≠tes de l‚ÄôANC, Democr√†cia i Just√≠cia, l‚Äôasso¬≠ci¬≠aci√≥ Drets o Que¬≠re¬≠llants per la Rep√ļblica, van denun¬≠ciar ahir en un mani¬≠fest con¬≠junt la ‚Äúrepressi√≥ i la viol√®ncia poli¬≠cial‚ÄĚ en les mobi¬≠lit¬≠za¬≠ci¬≠ons poste¬≠ri¬≠ors a la sent√®ncia del Suprem, inclosa l‚Äôexer¬≠cida sobre els peri¬≠o¬≠dis¬≠tes, i van exi¬≠gir l‚Äôassumpci√≥ de res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats per part dels seus cul¬≠pa¬≠bles tant poli¬≠ci¬≠als com pol√≠tics, aix√≠ com l‚Äôalli¬≠be¬≠ra¬≠ment dels detin¬≠guts en pres√≥ pre¬≠ven¬≠tiva, inclo¬≠sos els acu¬≠sats de per¬≠ti¬≠nen√ßa a orga¬≠nit¬≠zaci√≥ ter¬≠ro¬≠rista de l‚Äôope¬≠raci√≥ Judes. ‚ÄúLa poli¬≠cia ha d‚Äôactuar amb neu¬≠tra¬≠li¬≠tat pol√≠tica i impar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat, i s‚Äôest√† exce¬≠dint molt, la seva actu¬≠aci√≥ t√© un mar¬≠cat com¬≠po¬≠nent ideol√≤gic‚ÄĚ, remar¬≠cava l‚Äôoso¬≠nenc Jordi Flo¬≠res.

Els juris¬≠tes denun¬≠cien fins i tot que als alli¬≠be¬≠rats se‚Äôls pro¬≠hi¬≠beixi anar a mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons com a mesura cau¬≠te¬≠lar. ‚ÄúS‚Äôestan uti¬≠lit¬≠zant eines de res¬≠tricci√≥ de drets fona¬≠men¬≠tals de manera des¬≠pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nada‚ÄĚ, deia Flo¬≠res, que tamb√© denun¬≠ci¬≠ava l‚Äô√ļs arbi¬≠trari d‚Äôins¬≠tru¬≠ments pro¬≠ces¬≠sals per part dels cos¬≠sos de segu¬≠re¬≠tat esta¬≠tals per poder apli¬≠car mesu¬≠res cau¬≠te¬≠lars. ‚ÄúHi ha vint grups d‚Äôadvo¬≠cats que estem estu¬≠di¬≠ant les difi¬≠cul¬≠tats i la falta de garan¬≠ties‚ÄĚ, avan√ßava el giron√≠ Yago Auba¬≠nell.

Crítica als advo­cats

Al mani¬≠fest tamb√© denun¬≠cien espe¬≠ci¬≠al¬≠ment ‚Äúel silenci i l‚Äôacti¬≠tud t√®bia i equi¬≠dis¬≠tant‚ÄĚ dels col¬∑legis d‚Äôadvo¬≠cats i del Con¬≠sell de l‚ÄôAdvo¬≠ca¬≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya, aix√≠ com la manca de sepa¬≠raci√≥ de poders i les decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons dels res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de la just√≠cia espa¬≠nyola, aix√≠ com les pres¬≠si¬≠ons del govern esta¬≠tal sobre B√®lgica per extra¬≠dir Puig¬≠de¬≠mont. ‚ÄúLa tebi¬≠esa dels col¬∑legis √©s ver¬≠go¬≠nyosa, la nos¬≠tra obli¬≠gaci√≥ √©s sac¬≠se¬≠jar aquest m√≥n i fer el paper que havien d‚Äôhaver fet ells‚ÄĚ, subrat¬≠llava Jordi Domingo, de la Coor¬≠di¬≠na¬≠dora de l‚ÄôAdvo¬≠ca¬≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya. ‚ÄúLa major part han esde¬≠vin¬≠gut ges¬≠tors a qui importa un rave els drets fona¬≠men¬≠tals‚ÄĚ, lamen¬≠tava.

Els col¬∑lec¬≠tius de juris¬≠tes sig¬≠nants, a m√©s, con¬≠si¬≠de¬≠ren que ‚Äúl‚Äô√ļs de viol√®ncia d‚ÄôEstat‚ÄĚ con¬≠tra les pro¬≠tes¬≠tes i la vul¬≠ne¬≠raci√≥ dels drets dels detin¬≠guts supo¬≠sen una ‚Äúvul¬≠ne¬≠raci√≥ clara‚ÄĚ de l‚Äôarti¬≠cle 2 del Trac¬≠tat de Lis¬≠boa, que pro¬≠te¬≠geix el res¬≠pecte als drets humans, i per aix√≤ ins¬≠ten el Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu, la Comissi√≥ i el Con¬≠sell d‚ÄôEuropa a inter¬≠ve¬≠nir-hi per exi¬≠gir res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats i obli¬≠gar l‚ÄôEstat espa¬≠nyol a ces¬≠sar la per¬≠se¬≠cuci√≥.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-11-2019)

318 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: