AINA, EL PROJECTE D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN CATALÀ, REBRÀ FINANÇAMENT DELS FONS NEXT GENERATION

El projecte d’intel·ligència artificial AINA rebrà finançament en el marc del PERTE Nova Economia de la Llengua. Així ho recull el Reial Decret 958/2022, de 15 de novembre, que regula la concessions directa de subvencions a diverses centres científics per impulsar les tecnologies del llenguatge.

Aquesta normativa finançarà els projectes AINA, en català, el projecte NÓS en gallec, el projecte GAITU, en euskera, i el projecte VIVES, en la variant dialectal del valencià. L’objectiu és crear un marc de coordinació dels projectes subvencionats que permeti reforçar el foment de polítiques que afavoreixin la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica com a factors de competitivitat, coordinant les tasques científiques i tecnològiques dels sectors públics. Les iniciatives escollides són projecte ja en curs que aprofitaran aquests ajuts per a incrementar la maduresa tecnològica i millorar les aplicacions d’intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge.

AINA és un projecte d’intel·ligència artificial liderat pel Consorci Barcelona Supercomputing Centre i que compte amb la participació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és generar corpus i models informàtics de la llengua catalana per tal que les empreses que creen aplicacions basades en intel·ligència artificial, com assistents de veu, buscadors d’Internet, traductors i correctors automàtics o agents conversacionals, entre d’altres, puguin fer-ho fàcilment en català. El Consorci rebrà 3.000.000 euros provinents de fons Next Generation per a la realització de les activitats contemplades en el Projecte AINA.

Pel que fa als altres seleccionats, VIVES rebrà 500.000 euros i GAITU i NÓS, 2.000.000 euros, respectivament.

El Consorci Barcelona Supercomputing Center, a més, donarà suport transversal al desenvolupament de les capacitats lingüístiques de les altres llengües, a través d’actuacions comunes. Aquestes actuacions aniran dirigides a impulsar les tecnologies del llenguatge de les diferents llengües ibèriques, per tal de maximitzar les sinergies entre les diferents iniciatives. Aquestes activitats seran:

Col·laborar en la creació de corpus en les diferents llengües (definició de guies d’anotació, suport i seguiment d’actuacions per a l’alineació dels diferents corpus, etc.)
Suport en l’entrenament de models del llenguatge i en l’entrament de models multillenguatge.
Col·laboració en les campanyes de recollida d’àudio per a l’elaboració de corpus de veu en les diferents llengües.
Facilitar la creació de benchmarking dels diferents models per a buscar un mínim de qualitat en tots els models desenvolupats en el marc de cada projecte.
A més, donarà suport específic al projecte VIVES, trobant sinergies amb AINA i ajudant-lo a reutilitzar el màxim nombre de serveis i productes.


El projecte AINA busca desenvolupar una infraestructura lingüística que permeti:

El desenvolupament de serveis lingüístics bàsics i transversals que serveixin com a baselines i/o mòduls bàsics sobre els quals desenvolupar aplicacions complexes .
La compilació i preparació de dades massives en totes les modalitats (text, veu i imatge) de qualitat per a entrenar models genèrics de llengua i models per a feines específiques.
L’entrenament de models computacions de la llengua .
L’entrenament de motors de traducció automàtica entre el català i les principals llengües mundials.
El desenvolupament de casos d’ús d’alt impacte amb la incorporació de les empreses que exerceixin de projecte tractor .
Augmentar la qualitat i la quantitat dels corpus actuals .
Generar recursos i models multilingües, explorant i aprofitant les capacitats de transfer learning entre llengües.
Generar dades anotades de qualitat que permetin entrenar i avaluar els models .

L’objectiu és generar una base sòlida de coneixement en diferents llengües que sigui útil per a la indústria gràcies a l’ús de la intel·ligència artificial i, concretament, a les tècniques de processament del llenguatge natural, donant suport a projectes en desenvolupament.

Es preveu que la infraestructura lingüística generada permeti fer un salt qualitatiu també en el camp de la digitalització de l’administració pública, així com facilitar la digitalització i la internacionalització de les empreses, fent més competitiva a la indústria d’aquest àmbit i generant nous llocs de treball qualificats.

Les actuacions subvencionables hauran d’haver finalitzat abans del 31 de desembre de 2025.

126 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: