ARRENCA LA CATALAN WEEK DE L’ANC PER ACTIVAR LA DIADA

Les assem­blees exte­ri­ors de l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) van començar ahir l’ano­me­nada Cata­lan Week, una vin­tena d’acti­vi­tats arreu del món per pre­pa­rar la mobi­lit­zació de la pròxima Diada. Orga­nit­zada per pri­mera vegada el 2016, la Cata­lan Week té com a objec­tiu fomen­tar la causa inde­pen­den­tista cata­lana a l’estran­ger i denun­ciar la repressió política per­pe­trada per l’Estat espa­nyol.

L‚ÄôAssem¬≠blea de Su√Įssa va donar ahir el tret de sor¬≠tida als esde¬≠ve¬≠ni¬≠ments amb una con¬≠cen¬≠traci√≥ a Zuric. Avui tindr√† lloc un debat vir¬≠tual per part de l‚ÄôANC Madrid cen¬≠trat en els deu mesos de l‚Äôempre¬≠so¬≠na¬≠ment de l‚Äôacti¬≠vista Dani Gallardo, a Alcal√°-Meco, per haver pro¬≠tes¬≠tat con¬≠tra les sent√®ncies del Tri¬≠bu¬≠nal Suprem con¬≠tra els l√≠ders inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes l‚Äôoctu¬≠bre del 2019.

El 3 de setem¬≠bre, la pre¬≠si¬≠denta de l‚Äôenti¬≠tat, Eli¬≠senda Palu¬≠zie, par¬≠ti¬≠ci¬≠par√† en una con¬≠fer√®ncia a Bil¬≠bao orga¬≠nit¬≠zada per l‚ÄôANC Euskal Her¬≠ria sobre els efec¬≠tes de la repressi√≥ espa¬≠nyola en el movi¬≠ment inde¬≠pen¬≠den¬≠tista i els seus rep¬≠tes actu¬≠als. El dia 9, la secci√≥ de Brus¬≠sel¬∑les orga¬≠nit¬≠zar√† diver¬≠sos actes p√ļblics, com la retrans¬≠missi√≥ d‚Äôuna entre¬≠vista al raper exi¬≠liat Josep Valt√≤nyc, men¬≠tre que la de Madrid cele¬≠brar√† un debat amb Albert Pont, pre¬≠si¬≠dent del Cer¬≠cle Catal√† de Nego¬≠cis, i David Fern√†ndez, vice¬≠pre¬≠si¬≠dent de l‚ÄôANC. Els actes s‚Äôallar¬≠ga¬≠ran fins m√©s enll√† de la Diada, el dia 13.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-8-2020)

237 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: