AUGMENTA LA BONIFICACIÓ PER CADA ESCRIT EN CATALÀ QUE PRESENTIN ELS ADVOCATS D’OFICI

“El Govern augmenta la bonificació per cada escrit en català que presentin els advocats d’ofici”.

La decisió té per objectiu continuar reforçant l’ús del català a la Justícia.

El Govern augmenta dels 20 als 25 euros la bonificació per cada escrit en català que presentin els advocats d’ofici, com ara una demanda, un recurs o una contestació a la demanda.
Publicitat

D’aquesta manera es modifica el conveni entre la Generalitat i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC) per fomentar encara més el català als serveis de justícia gratuïta. Així doncs, s’eleva l’import màxim a 290.608 euros per l’any 2023 a càrrec del Departament de Justícia, que farà el lliurament de fons al CICAC, un cop rebuts els certificats del trimestre anterior. Els professionals que s’acullin voluntàriament al programa percebran, així, un complement de 25 euros que se suma a la compensació de l’actuació d’assistència gratuïta.

El CICAC i els col·legis de l’advocacia portaran a terme les gestions per abonar als professionals aquest complement econòmic. Concretament, els haurà de lliurar als advocats un cop hagi rebut l’import de la transferència, per períodes trimestrals, de forma separada i amb independència de les compensacions que puguin correspondre als professionals.

Els advocats que s’hi acullin es comprometen a presentar en català els escrits que iniciïn en les seves actuacions en el torn d’ofici i a informar els ciutadans dels drets lingüístics i fer efectiva l’opció lingüística que triïn. A més, també es comprometen a fer constar l’opció lingüística a l’ejustícia.cat o mitjançant altressí, i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català, si així ho ha demanat el client.

Un programa d’èxit iniciat el 2017

El programa de foment del català entre Justícia i el CICAC es va iniciar a principis de l’any 2017 com a prova pilot, i la bonificació inicial prevista va ser de 14 euros addicionals per escrit. L’any 2021 es va formalitzar aquest pilot i es va mantenir el mateix import. En la darrera de les pròrrogues, aprovada a finals de 2022 i d’aplicació durant el 2023, es va incrementar la bonificació, que va passar dels 14 als 20 euros.

Amb la modificació aprovada aquest dimarts pel Govern, la bonificació s’incrementa, doncs, 5 euros més, i dels 20 actuals es passa als 25 euros. Per tant, des que es va començar a bonificar l’increment total ha estat d’un 78,5% (de 14 euros inicials fins als 25 euros).

L’ús del català en les actuacions dels advocats i advocades del torn d’ofici i assistència al detingut (TOAD) va créixer un 43% l’any 2022. En xifres absolutes, representen 10.726 actuacions respecte a les 7.483 de 2021, any en què es va reprendre el Pla de foment de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia.

Altres mesures

A banda, el febrer passat l’Executiu ja va aprovar renovar la subscripció del Conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en matèria d’acreditació de coneixement i formació en la llengua catalana per valorar el mèrit lingüístic en els concursos de jutges i magistrats.

D’acord amb aquest conveni, que el Govern espera que se signi pròximament, el nivell de català que es valorarà com a mèrit per als jutges i magistrats en els concursos passa del B2 al C1.
Informa:LAREPUBLICA.CAT (1-VII-2023)

72 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: