BALEARS: CARTELLS SOBRE EL DRET A USAR EL CATALÀ EN AEROPORTS I COMISSARIES I EL PSOE CONTRA EL CATALÀ

El ple del Parlament balear ha aprovat aquest dimarts instar la Delegació del Govern espanyol a instal·lar, en un lloc visible de totes les comissaries del Cos de la Policia espanyola i casernes de la Guàrdia Civil a les Balears, cartells per a informar del dret d’utilitzar totes dues llengües oficials -català i castellà- i del dret que tenen els usuaris a realitzar totes les gestions en qualsevol de les dues llengües.

Es tracta d’un dels punts d’una moció, presentada per Més per Menorca, que ha estat debatuda i aprovada parcialment aquest dimarts durant el ple de la Cambra balear.

També s’ha aprovat instar a Aena i a Autoritat Portuària de les Balears a instal·lar, en tots els aeroports i ports de les Illes, cartells per a informar sobre aquest dret. Així mateix, es demana garantir que la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents informatius per als usuaris del sistema de salut pública estiguin redactats, almenys, en català.

Amb aquesta moció, la Cambra demana al Govern que creï una estructura consolidada d’oferta gratuïta de formació en català per a persones adultes i que garanteixi que la integritat de la partida que transfereix anualment al IEB estigui destinada a la formació i la promoció de la llengua pròpia de les Illes.

La iniciativa també proposa reclamar al Govern que adopti la normativa necessària per a crear un servei d’acolliment i integració, destinat a garantir l’arrelament de les persones nouvingudes a la llengua i cultura pròpies de les Illes.

D’altra banda, durant el ple s’ha ajornat el cinquè i últim punt de l’ordre del dia que consistia en la compareixença dels membres del Govern balear competents, a fi de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE número 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat.

EL PSOE, EN CONTRA

El Parlament ha aprovat la moció relativa als drets lingüístics, encara que el PSIB ha votat en contra que els professionals sanitaris hagin d’entendre els clients en català.

Les mesures aprovades són:

– Per un costat, la creació d’un servei d’acollida i integració, destinat a garantir l’arrelament de les persones nouvingudes a la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears, com un mecanisme per avançar cap a la cohesió social;

– I, per l’altre, la proposta a la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears la creació d’un grup de treball per analitzar la problemàtica de la manca d’observança dels drets lingüístics dels ciutadans per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat o produïdes en espais gestionats per l’administració perifèrica de l’Estat a les Illes Balears, i per acordar una relació de mesures per garantir els drets esmentats.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha defensat que «amb aquestes mesures avançam en la normalització lingüística i apostam per garantir els drets lingüístics de la ciutadania». A més, ha apuntat que cal entendre «la llengua catalana com a mecanisme per avançar cap a la cohesió social».

Finalment, Castells ha destacat la incongruència del PSOE en les votacions, en les quals s’han posicionat a favor de mesures a les casernes dels cossos de seguretat, Aena o Autoritat Portuària, on no hi tenen competència autonòmica, i en contra de mesures a l’IB-Salut, que depèn d’ells. «Moltes paraules, però ben buides».
Informa:DBALEARS (21-IX-2021)

153 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: