BUSQUEN L’EXTRADICI√ď DE PUIGDEMONT PER QUAN ERA ALCALDE DE GIRONA

‚ÄúBus¬≠quen la meva extra¬≠dici√≥ com sigui‚ÄĚ. Aix√≠ s‚Äôha expres¬≠sat aquest dijous al mat√≠ l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont despr√©s que diver¬≠sos mit¬≠jans de comu¬≠ni¬≠caci√≥ avan¬≠ces¬≠sin que el jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ n√ļmero 2 de Girona ha rem√®s una expo¬≠sici√≥ rao¬≠nada al Tri¬≠bu¬≠nal Suprem perqu√® assu¬≠meixi la inves¬≠ti¬≠gaci√≥ con¬≠tra Puig¬≠de¬≠mont per pres¬≠sum¬≠tes delic¬≠tes de pre¬≠va¬≠ri¬≠caci√≥, frau i fal¬≠se¬≠dat docu¬≠men¬≠tal.

Segons aques¬≠tes infor¬≠ma¬≠ci¬≠ons, la jut¬≠gessa veu indi¬≠cis de cri¬≠mi¬≠na¬≠li¬≠tat en la causa que t√© oberta per la gesti√≥ de l‚Äôempresa Aig√ľes de Girona durant el seu man¬≠dat al cap¬≠da¬≠vant de l‚ÄôAjun¬≠ta¬≠ment entre l‚Äôany 2011 i el 2016.

Puig¬≠de¬≠mont ha expli¬≠cat a trav√©s e les xar¬≠xes soci¬≠als: ‚ÄúFa un any, quan van sor¬≠tir infor¬≠ma¬≠ci¬≠ons amb els matei¬≠xos ele¬≠ments que sur¬≠ten ara, el meu advo¬≠cat va ofe¬≠rir al fis¬≠cal la meva decla¬≠raci√≥ volunt√†ria. L‚Äôintent d‚Äôempas¬≠ti¬≠far-me ale¬≠gre¬≠ment era clar i jo ho volia tallar d‚Äôarrel‚ÄĚ.

I ha afe¬≠git: ‚ÄúVa dir que no m‚Äôestava inves¬≠ti¬≠gant, i la va des¬≠car¬≠tar. Ells sabran per qui¬≠nes raons han deci¬≠dit espe¬≠rar a aquest moment. Jo en tinc sos¬≠pi¬≠tes m√©s s√≤lides que les seves acu¬≠sa¬≠ci¬≠ons. Bus¬≠quen extra¬≠dici√≥ com sigui ‚ÄĚ.

Carles Puigdemont
‚úĒ
@KRLS
Fa un any, quan van sortir informacions amb els mateixos elements que surten ara, el meu advocat va oferir al fiscal la meva declaraci√≥ volunt√†ria. L’intent d’empastifar-me alegrement era clar i jo ho volia tallar d’arrel.

El focus de la inves¬≠ti¬≠gaci√≥ se cen¬≠tra en deter¬≠mi¬≠nar si l‚ÄôAjun¬≠ta¬≠ment de Girona va fer ser¬≠vir fons de l‚Äôempresa mixta Aig√ľes de Girona, Salt i Sarri√† (Agissa) per adqui¬≠rir el fons d‚Äôart San¬≠tos Tor¬≠ro¬≠e¬≠lla. El con¬≠sis¬≠tori, ini¬≠ci¬≠al¬≠ment, pre¬≠veia pagar part de les obres amb el c√†non de l‚Äôaigua.

Tot i que més enda­vant, i segons ha sos­tin­gut sem­pre l’Ajun­ta­ment, això es va deses­ti­mar i es va optar per altres vies. L’alcal­dessa, Marta Madre­nas, de fet, ja va asse­gu­rar que la col·lecció d’art s’està pagant amb fons pro­pis.

L’acord per a l’adqui­sició del fons San­tos Tor­ro­e­lla es va tan­car el 2014 per un import de 3,9 mili­ons d’euros. En aquest període, i men­tre es va nego­ciar la com­pra, Car­les Puig­de­mont era alcalde de Girona.

L’ope­ració, però, no va estar exempta de polèmica, i és que quan va pas­sar per ple, gran part de l’opo­sició hi va votar en con­tra, i Puig­de­mont -que gover­nava en mino­ria- va haver de fer ser­vir el seu vot de qua­li­tat perquè l’apro­vació tirés enda­vant.

La inves¬≠ti¬≠gaci√≥ damunt l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat √©s una de les potes del cone¬≠gut com a cas Agissa, que inves¬≠tiga altres irre¬≠gu¬≠la¬≠ri¬≠tats en el si de l‚Äôempresa d‚Äôaig√ľes.

Una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ que tutela direc¬≠ta¬≠ment la Fis¬≠ca¬≠lia Anti¬≠cor¬≠rupci√≥, en el marc de la qual el mateix fis¬≠cal Jos√© Grinda i agents de la Gu√†rdia Civil van entrar a l‚ÄôAjun¬≠ta¬≠ment de Girona el juny del 2018 per dema¬≠nar expe¬≠di¬≠ents rela¬≠ci¬≠o¬≠nats amb l‚Äôadqui¬≠sici√≥ del fons d‚Äôart i la pr√≤rroga de la con¬≠cessi√≥ del ser¬≠vei d‚Äôaig√ľes (que es va apro¬≠var el 2013).

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-3-2020)

279 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: