CATALUNYA I FLANDES DEMANEN A LA UE ” MECANISMES ” PER INTEGRAR NOUS ESTATS

El govern catal√† i el de Flan¬≠des han subs¬≠crit aquest dis¬≠sabte una decla¬≠raci√≥ con¬≠junta que demana a la Uni√≥ Euro¬≠pea (UE) ‚Äúesta¬≠blir un meca¬≠nisme que pugui per¬≠me¬≠tre la inte¬≠graci√≥ de nous estats inde¬≠pen¬≠dents nas¬≠cuts per vies democr√†tiques dins de la Uni√≥‚ÄĚ.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, s’ha reu­nit aquest matí al Palau de la Gene­ra­li­tat amb el pre­si­dent de Flan­des, Jan Jam­bon, en el marc de les rela­ci­ons que els dos exe­cu­tius man­te­nen des de 2008 a través del comitè mixt Cata­lu­nya-Flan­des.

L‚Äôacord subs¬≠crit tamb√© asse¬≠nyala que ‚Äúel refer√®ndum d‚ÄôEsc√≤cia, la idea d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ pac√≠fica, hau¬≠ria de ser la base per a una soluci√≥ pol√≠tica a Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ.

Torra ha agra√Įt en una roda de premsa poste¬≠rior ‚Äúla soli¬≠da¬≠ri¬≠tat de poble fla¬≠menc‚ÄĚ amb relaci√≥ a ‚Äúla deriva repres¬≠siva del Regne d‚ÄôEspa¬≠nya‚ÄĚ i ha afe¬≠git que ‚Äúsi la UE vol ser una refer√®ncia en democr√†cia i lli¬≠ber¬≠tat, cal un pas cap a enda¬≠vant en el reco¬≠nei¬≠xe¬≠ment de sobi¬≠ra¬≠nies no esta¬≠tals ‚Äú.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-11-2019)

142 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: