CENTENARI DE BADIA I MARGARIT, UN GEGANT DE LA LLENGUA CATALANA

“Centenari de Badia i Margarit, que va equiparar el català a les altres llengües de cultura ”

( MAGÍ CAMPS, LÍDIA PONS )
En la sessió en memòria d’Antoni M. Badia i Margarit que l’Institut d’Estudis Catalans va celebrar el 2015, la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré, va dir: “S’ha posat de manifest a través de la mirada que hem fet en la seva trajectòria professional que el doctor Badia era un tastaolletes, com ell mateix va dir. Potser més que un tastaolletes, jo diria que va ser un tastaollasses, perquè no eren olletes en realitat el que tastava”. La doctora Cabré va afegir: “Dir-ne un tastaolletes seria menysvalorar la dedicació tan completa, entregada i profunda que va tenir en totes les parcel·les que va conrear i en totes les activitats en què es va comprometre”.

Antoni Maria Badia i Margarit (Barcelona, 30 de maig del 1920 – 16 de novembre del 2014) va ser un filòleg especialitzat en lingüística romànica. Catedràtic de gramàtica històrica de la llengua espanyola a la Universitat de Barcelona des del 1948, i de gramàtica històrica catalana des del 1977, també va ser rector de la institució del 1978 al 1986.

Va desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat de Barcelona, com a catedràtic i com a rector

Repassant el seu currículum, es constata l’autoqualificació de “tastaolletes” perquè va fer recerca en gairebé tots els camps de la lingüística. La seva tesi doctoral, guiada per Dámaso Alonso, va ser un estudi de morfologia histò­rica. Ja catedràtic, va continuar amb la lingüística històrica, però va eixamplar el seu camp d’estudi a qüestions de morfologia, sintaxi, fonètica, semàntica, socio­lingüística, dialectologia, onomàstica…

En conversa amb la presidenta de la Secció Filològica, que Badia també va presidir del 1989 al 1995, destaca: “Badia es va caracteritzar per la innovació. En tot el que estudiava, hi feia innovació. Va començar amb la fonètica històrica i de seguida va treballar en la fonètica experimental. Pel que fa a la gramàtica, arran del seu pas per Georgetown, hi va incorporar l’estructuralisme. I va fer la primera enquesta sobre usos lingüístics del català i el castellà en ple franquisme, que es va publicar en La llengua dels barcelonins (1969)”.

Malgrat que va fer tota la carrera acadèmica a la Universitat de Barcelona, fet que li va comportar algunes diferències amb altres lingüistes que es van exiliar, Badia va saber avançar en els seus estudis de lingüística romànica per equiparar el català amb les altres llengües de cultura. “A Badia li hem d’agrair el que ell de vegades comentava, ‘que la normalitat d’un país no passa només per les qüestions polítiques, sinó també per les qüestions acadèmiques i per la consideració que la llengua d’aquest país és una llengua com les altres llengües de cultura’”, afirma Cabré.

La col·laboració amb lingüistes d’altres països i les estades en universitats com les de Heidelberg, Munic, Georgetown i Wisconsin van suposar un eixam­plament de la visió de la llengua que va marcar la seva feina i la dels seus nombrosos alumnes i deixebles.

Va ser doctor honoris causa per les universitats de Salzburg, Tolosa de Llenguadoc, la Sorbona, Perpinyà, el Knox College de Galesburg (Illinois), Alacant, Illes Balears i Barcelona. I va ser membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Coincidint amb el centenari del seu naixement, aquesta setmana s’havia de celebrar una jornada acadèmica, acompanyada d’una exposició del seu llegat d’objectes d’interès acadèmic i institucional, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, que ha quedat ajornada al novembre.
ticle d’opinió

“Mestre de lingüistes ”

(LÍDIA PONS, catedràtica jubilada de la Universitat de Barcelona )
La meva promoció accedí als estudis de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona l’any 1961, època marcada per dos fets: l’agitació política i la massificació de la universitat amb jovent nascut després de la Guerra Civil. La mateixa persona que entre 1978 i 1986, com a rector, renovaria aquesta universitat, amb uns estatuts democràtics i normalitzant-ne el català, descrivia així la seva actitud mentre jo hi estudiava: “(…) [La situació] em feia mantenir al marge de la vida social a la Universitat, per a concentrar la meva atenció entorn dels estudiants, entranyables estudiants, i, aviat, dels deixebles i col·laboradors, no menys entranyables”. Tinc la sort d’incloure’m, modestament, entre els alumnes i, després, entre els deixebles i col·laboradors.

Als anys seixanta el doctor Antoni M. Badia impartia gramàtica històrica i lingüística general, aplicades a l’espanyol, en l’especialitat de Filologia Romànica. Nosaltres veníem d’un batxillerat sense referències a la cultura catalana i ell ens seduïa inserint en les lliçons de castellà comentaris sobre català. Fora d’hores, assistíem a les seves classes de català, obertes a estudiants de qualsevol carrera, on apreníem allò que l’ensenyament reglat negava: l’accés acadèmic a la nostra llengua.

En aquestes classes voluntàries es mostrava rialler, assequible i no tan tímid com era habitual. Del seu mestratge com a professor destaquen la voluntat de formar-nos en el coneixement de les teories més rellevants de la romanística i de la lingüística, i la capacitat de promocionar-nos, oferint-nos feina i implicant-nos en els projectes que encetava. Les classes eren sempre interessants i traspuaven els seus amors científics i el respecte per determinades teo­ries, de manera que amb passió continguda ens inculcà una formació lingüística molt completa.

Com a científic cal destacar-ne tres aspectes. Primer, la capacitat de treball investigador, reflectida en una trentena de llibres i més de cinc-cents articles, molts encara obres de referència. Segon, l’interès, mantingut fins al final, per diferents disciplines lingüístiques i per les innovacions teòriques, que aviat reflectia en la recerca i en les publicacions. Finalment, la ini­ciativa per impulsar projectes innovadors d’envergadura i crear entitats internacionals vinculades a la catalanística. La seva projecció li comportà ser professor visitant d’universitats europees i americanes, presidir diferents societats científiques i, entre molts premis més, el prestigi de rebre el doctorat honoris causa de deu universitats d’Europa i Amèrica.
Informa:LAVANGUARDIA.COM (30-5-2020)

333 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: