COL·LOQUEN UNA GUILLOTINA A FELIPE VI A BARCELONA I A TARADELL

Un grup de mani­fes­tants ha col·locat una gui­llo­tina a la plaça Urqui­na­ona de Bar­ce­lona. Sota la gui­llo­tina hi han dei­xat un cap de porc amb una corona posada i un car­tell amb la cara de Felip VI. L’estruc­tura, de color groc, té un car­tell engan­xat amb una corona tat­xada i hi ha escrit també ’Ni oblit, ni perdó’.

La con­vo­catòria, feta per sor­presa, s’ha difós a través de diver­sos canals de Tele­gram que havien cri­dat a con­cen­trar-se als vol­tants de plaça Cata­lu­nya per poste­ri­or­ment diri­gir-se a plaça Urqui­na­ona. La pro­testa coin­ci­deix amb l’ani­ver­sari del 3 d’octu­bre de 2017.
D’altra banda,coincidint amb el 3 d’octubre, els CDR de Taradell han col·locat una guillotina de color groc a l’entrada de l’Espai 1 d’Octubre del municipi. L’acció s’emmarca en les mostres de rebuig contra la monarquia per recordar que el 3 d’octubre de 2017 el rei espanyol Felip VI va fer una declaració partidista arran del referèndum donant suport als que havien reprimit als votants del referèndum i contra els independentistes.

La guillotina va acompanyada d’adhesius amb el símbol de la corona cap per avall i tatxada. Pretén posar en evidència i recordar la declaració institucional monàrquica de fa tres anys.

Recordem que la guillotina era una màquina utilitzada antigament per aplicar la pena capital per decapitació. Està associada a la Revolució Francesa de 1789, que va acabar amb l’absolutisme monàrquic i va implantar aquesta tècnica per fer moltes execucions. Entre elles, va acabar executant a la guillotina als últims reis francesos, Lluís XVI i Maria Antonieta.
Informa:AVUI.CAT I TARADELL.COM (3-10-2020)

755 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: