COLAU GASTA EN PUBLICITAT LA MEITAT DE LA DESPESA PEL CORONAVIRUS

La meitat (el 49,97%) de les despeses de l’Ajuntament de Barcelona relacionades amb la pandèmia de la Covid-19 i tramitades d’emergència s’han destinat fins ara a campanyes de publicitat, segons la relació dels contractes disponible al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. Les despeses per aquest concepte sumen 6.575.218,2 euros, dels quals 3.285.777,45 corresponen a pagar el disseny i producció de diverses campanyes publicitàries —entre altres “Barcelona té molt poder”, “BCNacasa” o “Estimat Diari”— i a la contractació d’anuncis en diversos suports: premsa, ràdio, televisió, digitals, xarxes socials, cartelleria…

Aquesta última és la despesa més elevada: 2,962.361,99 euros, el 90,6% del total, que es distribueixen entre tres agències de mitjans, que són les empreses s’encarreguen de comprar espais o temps als diversos suports per a les campanyes del seu client, en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona. L’agència percep un percentatge de la inversió publicitària que gestiona. Així, Havas gestiona 1,3 milions d’euros en sis contractes (el 44,11% d’aquesta despesa); Carat gestiona 1,05 milions en dos contractes (el 35,42%) i Zenith 605.000 euros en un contracte (el 20,42%). Carat i Havas encapçalen el rànquing d’agències de mitjans a Espanya per inversió publicitària gestionada, segons dades d’Infoadex, la referència en el control de l’activitat publicitària. Zenith és la cinquena.

Els contractes d’emergència com els esmentats els decideix directament l’organisme que requereix el servei o el subministrament. No li cal tramitar l’expedient de contractació, ni posar-ho a concurs, segons especifica la Llei Contractes del Sector Públic. L’ajuntament va activar aquesta possibilitat en relació amb la pandèmia el passat 11 de març mitjançant el decret de l’alcaldia S1/D/2020-421 (pdf), que li permet “contractar lliurement, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts en [l’esmentada Llei]”, fins i tot encara que no disposi de prou crèdit.

El decret de l’alcaldia autoritza l’ajuntament a contractar lliurement “serveis i subministraments i, si s’escau, obres de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), així com també d’aquells que per mutacions d’aquest comportin problemes de salut a les persones que necessitin d’una ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament o eliminació”.

Un dels beneficiats pel decret de contractes d’emergència és el nou director creatiu de l’Ajuntament de Barcelona, Nacho Padilla, exdirector creatiu de l’Ajuntament de Madrid amb l’alcaldessa Manuela Carmena. Padilla va ser contractat amb la categoria d’assessor de l’alcaldessa Colau, amb un sou de 68.027 euros bruts. Abans, però, l’Ajuntament li havia encarregat, per la via d’emergència, la creativitat de la campanya “Barcelona té molt poder”, per la qual el 5 de maig passat Padilla va facturar 17.309 euros més.

Informa:ELNACIONAL.CAT (25-5-2020)

241 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: