COM UTILITZEM EL CATALÀ A INTERNET ?

Com utilitzem el català a internet?
Els webs superen les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània en l’ús i continguts en català

Nou de les 10 pàgines web més visitades de Catalunya estan disponibles en català; pel que fa a aplicacions de missatgeria instantània, set de les nou més utilitzades també es pot fer servir en la llengua pròpia; quan ens centrem en les xarxes socials, el número baixa a tres d’entre les 10 amb més usuaris. Aquesta és la radiografia grosso modo de l’oferta en català en l’àmbit digital, que ha seguit una tendència ascendent en els últims quatre anys.

Segons dades de la Direcció General de Política Lingüística, els webs s’han mantingut: des del 2016, nou d’aquestes 10 amb més visites estan disponibles en català. Sí que ha augmentat l’oferta en missatgeria instantània. Mentre que fa quatre anys només cinc de les nou aplicacions amb més èxit tenia com a llengua d’ús el català, l’any passat el nombre havia augmentat a vuit. En canvi, la tendència pel que fa a xarxes socials ha estat la inversa: de quatre de les 10 amb més usuaris disponibles en català l’any 2016, s’ha passat a tres el 2019.

Si ens fixem en els indicadors referents a l’ús de pàgines web, un 37,9% dels enquestats per l’Idescat tenen la pàgina d’inici del navegador configurada en català, mentre que un 54,4% la tenen en castellà; només a un 2,3% els apareix en anglès. Les xifres varien quan la pregunta es refereix al darrer web visitat: l’anglès puja fins al 10,7%, mentre que el català baixa dues dècimes (35,8%) i el castellà, més de tres (50,7%). Una altra dada rellevant és el de preferències: el 67,3% de persones s’estimen més consumir webs en català, segons l’estudi Llengua i consum del Departament de Cultura.

De fet, el món digital és un àmbit d’oportunitats per al català com demostra el bon posicionament de la llengua a internet, a les xarxes socials, els blogs o la Viquipèdia, però hi ha un repte fonamental que és que tant l’oferta com el consum de productes digitals en català s’incrementi en correspondència amb les dimensions demogràfiques de la llengua.

Pel·lícules en català per internet

El consum de continguts en català depèn molt de l’oferta disponible que hi ha. Un exemple són les dades de la darrera pel·lícula que han vist els ciutadans. Segons les xifres recollides per Política Lingüística, un 9,3% assegura que l’últim film que ha anat a veure al cinema era en català. Preguntats per la darrera pel·lícula o sèrie vistes a internet, on l’oferta en català és més extensa, el percentatge puja fins al 20,5%.

Més info: El català a les plataformes digitals

L’ús del català és una altra història. Mentre que la presència del català en la interfície de les xarxes socials més populars és pobra, l’ús de la llengua pròpia és molt més elevat. Segons l’estudi Llengua i consum de la Direcció General de Política Lingüística del 2016, un 72,8% dels enquestats l’empra a les xarxes i un 73,3% en les aplicacions de missatgeria. La llengua de configuració dels dispositius -tant personals com de la feina- és un altre indicatiu que es té en compte a l’informe.

Mentre que un 34,7% té el mòbil en català, un 61,5% el té en castellà. Les xifres són molt semblants pel que fa als ordinadors. El de la feina, un 34% dels enquestats el tenen configurat en català i un 60,1% en castellà; el personal, el percentatge en català puja fins al 35% i el de castellà baixa lleugerament, al 58,7%.

Una altra opció que tenen els usuaris és la llengua que utilitzen per comunicar-se a través dels dispositius. Segons l’enquesta territorial TIC a les llars de l’Idescat -amb dades del 2017-, un 51,3% de catalans empren la llengua pròpia sempre o gairebé sempre per parlar a través de missatgeria mòbil, categoria que inclou tant aplicacions com SMS. A més, un 20,7% ho fan algunes vegades i només un 28% no ho fa mai o gairebé mai. Pel que fa a les xarxes socials, el percentatge baixa fins al 44,5% entre els qui utilitzen sempre o gairebé sempre el català i puja al 33,3% per a aquells que no ho fan mai.

Precisament per tot plegat, el Departament de Cultura ha posat en marxa unes subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per promoure actuacions destinades a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics, de manera preferent en aplicacions i videojocs.
Informa:ELMON.CAT (4-8-2020)

230 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: