CONSUM EXPEDIENTA ALMIRALL PER INCOMPLIMENTS LINGÜÍSTICS

L’Agència Catalana de Consum ha iniciat l’expedient de diligències prèvies amb relació a les presumptes irregularitats de l’empresa Almirall, S.A. que va denunciar Força Catalunya -el partit de Santiago Espot-, i que consisteixen en no oferir en llengua catalana als seus consumidors ni els seus productes ni les informacions necessàries per al consum. Força Catalunya va presentar un escrit el passat 26 de juny on demana a l’Agència Catalana de Consum que s’investiguessin aquests fets.

Aquest divendres, el partit de Santiago Esport ha rebut la comunicació, a la que ha tingut accés ‘El Món’, per la que se’ls hi comunica que aquest organisme de la Generalitat “iniciarà les actuacions necessàries per tal d’aclarir els fets i, en cas que es comprovi l’existència d’infracció administrativa en matèria de consum (referides a la manca d’etiquetatge en català), prendrà les mesures correctores oportunes per defensar els interessos generals de les persones consumidores i usuàries”.

Les acusacions de Força Catalunya es basen en l’incompliment l’article 128-1 apartat segon de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya que estableix que: “Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat”.

Força Catalunya ha valorat “molt positivament” aquesta decisió de l’Agència Catalana de Consum perquè “significa que el govern de Catalunya comença a entendre que cal sancionar la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants”. A més, asseguren que aquesta resolució “ens anima a continuar la nostra política de denunciar les discriminacions dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Per tant, ja tenim previstes altres notificacions davant l’Agència Catalana de Consum”.
Informa:ELMON.CAT (14-8-2020)

823 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: