CORINNA: ” LA FAMÍLIA REIAL TÉ CENTENARS DE COMPTES ARREU DEL MÓN “

L’exa­mant del rei emèrit Joan Car­les I, Corinna Lar­sen, ha asse­gu­rat en una extensa entre­vista a la cadena BBC que la família reial tenen “cen­te­nars de comp­tes” arreu del món com els que Joan Car­les I ama­gava a Suïssa i que ara s’està inves­ti­gant. “Em sem­bla extra­or­di­nari que s’esti­gui con­ver­tint 40 anys de ‘modus ope­randi’ d’una empresa fami­liar en un focus sobre una per­sona”, ha asse­gu­rat l’exa­mant del rei emèrit: “Aquesta per­sona soc jo”.

Sobre què en pensa dels diners d’ori­gen il·legal, uns 65 mili­ons d’euros, que va rebre de Joan Car­les I i si els hau­ria de tor­nar, Corinna asse­gura que “ho deixa en mans del fis­cal suís”.“Pres­si­o­nar-me amb això no és la forma cor­recta de seguir enda­vant”, lamenta.

Corinna asse­gura que l’obsessió per ella i els diners que va rebre del rei emèrit és part d’una cam­pa­nya encara par­ci­al­ment activa del CNI espa­nyol. De fet, asse­gura que el CNI la va espiar des que Joan Car­les I va tor­nar del viatge de Botswana, on va matar un ele­fant, una foto­gra­fia que va donar la volta al món i va ser l’inici del declivi de la seva imatge. En aquest sen­tit, l’exa­mant del rei ha expli­cat que “des del moment en què vaig tor­nar d’aquest viatge vaig que­dar sota una vigilància total” –per part del CNI–.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (208-2020)

211 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: