DETINDRAN QUIM TORRA ?

“Detindran Quim Torra? ”
( XEVI XIRGO )
‚ÄúQu√® pas¬≠sa¬≠ria si Torra fa el que pre¬≠dica, tanca el dol, s‚Äôapunta al ‚ÄėJo em planto‚Äô i no com¬≠pa¬≠reix al TSJC?
El pre¬≠si¬≠dent Torra ja fa dies que parla de girar full. Ve ‚Äúuna nova etapa‚ÄĚ, deia dijous en la seva pri¬≠mera con¬≠fer√®ncia a Madrid. Per aix√≤, durant l‚Äôentre¬≠vista que vam eme¬≠tre ahir a El Punt Avui TV (i que avui ree¬≠me¬≠tem i publi¬≠quem al diari), li vaig dema¬≠nar que ens ho aclar√≠s: ‚ÄúHem de tan¬≠car el dol i tor¬≠nar a posar com a objec¬≠tiu la inde¬≠pend√®ncia‚ÄĚ, va dir. I hi va afe¬≠gir: ‚ÄúEns hem de plan¬≠tar.‚ÄĚ
A mi em sem¬≠bla que ho diu de veri¬≠tat. Que n‚Äôest√† tip que esti¬≠guem enca¬≠llats, entre¬≠tin¬≠guts amb pica¬≠ba¬≠ra¬≠lles pol√≠tiques, i que vol avan√ßar cap a la inde¬≠pend√®ncia, com l‚Äôesl√≤gan de la Diada d‚Äôaquest any. I que est√† dis¬≠po¬≠sat a pre¬≠di¬≠car amb l‚Äôexem¬≠ple. Com? Deixa entre¬≠veure clara¬≠ment que no anir√† al judici del TSJC, on li dema¬≠nen un any i vuit mesos d‚Äôinha¬≠bi¬≠li¬≠taci√≥ i trenta mil euros de multa per no haver reti¬≠rat les pan¬≠car¬≠tes i els lla√ßos grocs de la fa√ßana del Palau de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat. ‚ÄúEm sem¬≠bla que li he dit ben clar‚ÄĚ, em res¬≠pon quan li repre¬≠gunto per ter¬≠cera vegada si hi anir√†. I mig som¬≠riu. Els dir√© m√©s, a risc d‚Äôequi¬≠vo¬≠car-me. A mi em sem¬≠bla que Torra no com¬≠pa¬≠rei¬≠xer√† al judici del TSJC no pas perqu√® coin¬≠ci¬≠deixi amb el debat de pol√≠tica gene¬≠ral, sin√≥ perqu√® ha deci¬≠dit plan¬≠tar-se. I que si li can¬≠vien la data, pot¬≠ser tam¬≠poc hi anir√†.
Torra, que pas­sava per allà, que no tenia cap neces­si­tat d’embo­li­car-se la vida però que se la va jugar i ara és al mig de totes les pica­ba­ra­lles, de les de Madrid i de les d’aquí, pre­dica la deso­bediència pacífica i ara em sem­bla que la vol prac­ti­car. Que vol tan­car el dol d’exi­lis i presó i pas­sar a una nova etapa. I que està deci­dit, sinó a pro­vo­car-ho, a faci­li­tar-ho, a ser una gus­pira de la nova etapa. Vol que la ini­ci­a­tiva sigui en aquest cos­tat, al seu, i no al del 155. Si Torra no va al judici, és obvi que el tor­na­ran a citar.
I si tam­poc hi va? Faran com amb l’alcal­dessa de Berga, Montse Ven­turós, quan no va com­parèixer al jut­jat per no haver des­pen­jat una este­lada de l’Ajun­ta­ment? Detin­dran Torra? S’ado­nen, de la quan­ti­tat de pre­si­dents de la Gene­ra­li­tat con­tem­porània que han estat jut­jats o que han hagut d’anar a l’exili? No és nor­mal. Detin­dran Torra per no haver des­pen­jat uns llaços grocs i una pan­carta que deia Lli­ber­tat? De veri­tat?

Informa:ELPUNTAVUI:CAT (8-9-2019)

457 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: