DIVENDRES, PLE EXTRAORDINARI DEL PARLAMENT SOBRE LA MONARQUIA

El pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, ha con­vo­cat per a aquest diven­dres, 7 d’agost, el ple extra­or­di­nari que va sol·lici­tar el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, sobre la monar­quia espa­nyola.

El @par¬≠la¬≠ment¬≠cat far√† diven¬≠dres el Ple extra¬≠or¬≠di¬≠nari sol¬∑lici¬≠tat pel pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat @Quim¬≠Tor¬≠rai¬≠Pla sobre la situ¬≠aci√≥ pol√≠tica cre¬≠ada per la crisi de la monar¬≠quia espa¬≠nyola pic.‚Äčtwitter.‚Äčcom/‚ÄčdeHvhNymRE

‚ÄĒ Par¬≠la¬≠ment de Cata¬≠lu¬≠nya (@par¬≠la¬≠ment¬≠cat) August 5, 2020
Fonts par­la­mentàries han expli­cat que la jor­nada començarà a les 9 del matí amb una sessió de la Dipu­tació Per­ma­nent per con­va­li­dar un decret llei sobre la Renda Garan­tida de Ciu­ta­da­nia (RGC) i l’ingrés mínim vital i també aten­dre peti­ci­ons de com­pa­rei­xença.

Segui¬≠da¬≠ment, a les 11, comen√ßar√† el ple amb la inter¬≠venci√≥ de Torra i els con¬≠seg√ľents torns de r√®plica dels grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris, que podran pre¬≠sen¬≠tar dues pro¬≠pos¬≠tes de reso¬≠luci√≥ sobre el debat.

Torra va dema¬≠nar ahir dimarts que se celebr√©s aquest ple davant de la ‚Äúcrisi‚ÄĚ de la monar¬≠quia borb√≤nica per la marxa del rei em√®rit Joan Car¬≠les I fora de l‚ÄôEstat espa¬≠nyol.

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat vol que el Par¬≠la¬≠ment es pro¬≠nunci√Į sobre la situ¬≠aci√≥ , apa¬≠rent¬≠ment empa¬≠rada pel govern espa¬≠nyol, i que torni a dema¬≠nar l‚Äôabdi¬≠caci√≥ de Felip VI i l‚Äôabo¬≠lici√≥ de la monar¬≠quia.

La Casa Reial va infor¬≠mar dilluns que l‚Äôexmo¬≠narca mar¬≠xa¬≠ria de l‚ÄôEstat espa¬≠nyol per la ‚Äúreper¬≠cussi√≥ p√ļblica‚ÄĚ que gene¬≠ren ‚Äúcerts esde¬≠ve¬≠ni¬≠ments del pas¬≠sat‚ÄĚ de la seva ‚Äúvida pri¬≠vada‚ÄĚ.

Segons diver¬≠sos mit¬≠jans, Joan Car¬≠les I hau¬≠ria viat¬≠jat el cap de set¬≠mana pas¬≠sat a Gal√≠cia i, des d‚Äôall√†, a Por¬≠tu¬≠gal i a la Rep√ļblica Domi¬≠ni¬≠cana, tot i que cap font ofi¬≠cial n‚Äôha con¬≠fir¬≠mat encara la loca¬≠lit¬≠zaci√≥ .

Tam¬≠poc el pre¬≠si¬≠dent espa¬≠nyol, Pedro S√°nchez, mal¬≠grat que ahir dimarts va ser pre¬≠gun¬≠tat rei¬≠te¬≠ra¬≠da¬≠ment per la q√ľesti√≥.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-8-2020)

218 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: