EL BALL DE DATES: TORRA CONTINUA SENSE CONVOCAR LES ELECCIONS

“El ball de dates electoral ”
Torra continua sense convocar eleccions, tot i les especulacions i l’enèsim xoc al Parlament, mentre JxCat deixa clar que no té pressa
Aragonès diu que les preparen en un escenari de rebrots, i la CUP hi demana un full de ruta unitari
( ÒSCAR PALAU РBARCELONA )
El pre¬≠si¬≠dent Quim Torra va com¬≠par√®ixer el 29 de gener pas¬≠sat, despr√©s que el pre¬≠si¬≠dent del Par¬≠la¬≠ment, Roger Tor¬≠rent, obe√≠s el Suprem i el deix√©s sense acta de dipu¬≠tat arran de la sent√®ncia del TSJC que l‚Äôinha¬≠bi¬≠lita per deso¬≠bedi√®ncia, i va dir que s‚Äôhavia aca¬≠bat, que la legis¬≠la¬≠tura no tenia m√©s ‚Äúrecor¬≠re¬≠gut pol√≠tic‚ÄĚ per la ‚Äúdes¬≠lle¬≠ial¬≠tat‚ÄĚ dels socis i que con¬≠vo¬≠ca¬≠ria elec¬≠ci¬≠ons despr√©s d‚Äôapro¬≠var-se el pres¬≠su¬≠post, cosa que va pas¬≠sar a l‚Äôabril. √Čs clar que, entre¬≠mig, va venir una pand√®mia mun¬≠dial que tindr√† greus reper¬≠cus¬≠si¬≠ons durant molt temps, i el pre¬≠si¬≠dent se‚Äôn va des¬≠dir. O, millor dit, va dir que les elec¬≠ci¬≠ons havien pas¬≠sat a un segon pla, i que ja les con¬≠vo¬≠ca¬≠ria un cop estigu√©s atu¬≠rat el cop sani¬≠tari i ‚Äúencar¬≠ri¬≠lada‚ÄĚ la reac¬≠ti¬≠vaci√≥ soci¬≠o¬≠e¬≠con√≤mica, un terme que pre¬≠ci¬≠sa¬≠ment va fer ser¬≠vir per expo¬≠sar la situ¬≠aci√≥ actual quan, despr√©s de l‚Äô√ļltim exe¬≠cu¬≠tiu abans de vacan¬≠ces, el 4 d‚Äôagost va fer balan√ß del curs.

Aquell dia, per√≤, tam¬≠poc va des¬≠ve¬≠lar la data de les elec¬≠ci¬≠ons, tot i que mis¬≠te¬≠ri¬≠o¬≠sa¬≠ment va repe¬≠tir que ja fa dies que la t√© al cap, i que no ha can¬≠viat d‚Äôopini√≥. Aquesta set¬≠mana, ell mateix com¬≠pa¬≠rava el cas que al gener va des¬≠en¬≠ca¬≠de¬≠nar l‚Äôanunci elec¬≠to¬≠ral amb la nova topada al Par¬≠la¬≠ment, on Tor¬≠rent ha empa¬≠rat la decisi√≥ dels lle¬≠trats de no publi¬≠car parts d‚Äôalgu¬≠nes reso¬≠lu¬≠ci¬≠ons del ple sobre la monar¬≠quia per impo¬≠sici√≥ del TC. Per√≤ Torra tam¬≠poc ha con¬≠vo¬≠cat elec¬≠ci¬≠ons. De moment, aix√≠, la data del 4 d‚Äôoctu¬≠bre amb qu√® havien espe¬≠cu¬≠lat alguns mit¬≠jans ja ha que¬≠dat sobre¬≠pas¬≠sada, i la seg√ľent espe¬≠cu¬≠laci√≥ √©s ara la de l‚Äô11 d‚Äôoctu¬≠bre, per a la qual hau¬≠ria de sig¬≠nar el decret dimarts, 54 dies abans, tal com marca la llei. ‚ÄúCor¬≠res¬≠pon a ell, i no tenim cap dubte que quan les vul¬≠gui anun¬≠ciar far√† tots els pas¬≠sos que cor¬≠res¬≠pon¬≠guin a un govern de coa¬≠lici√≥‚ÄĚ, expli¬≠cava ahir, sobre aquesta opci√≥, el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent Pere Ara¬≠gon√®s, que con¬≠ti¬≠nua insis¬≠tint que el calen¬≠dari elec¬≠to¬≠ral es deci¬≠deixi ‚Äúdes de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ i no des del Suprem, i que ERC par¬≠ti¬≠cipi en la decisi√≥. √Čs clar que, posats a espe¬≠cu¬≠lar, tamb√© es podria fer amb la data del 18 d‚Äôoctu¬≠bre ‚ÄďTorra ho podria anun¬≠ciar el 23 d‚Äôagost a la Uni¬≠ver¬≠si¬≠tat Cata¬≠lana d‚ÄôEstiu a Prada, tri¬≠buna on l‚Äôany pas¬≠sat ja va obrir el curs amb una con¬≠fer√®ncia pol√≠tica‚Äď o amb la del 8 de novem¬≠bre, en vig√≠lia del sis√® ani¬≠ver¬≠sari del 9-N, que a m√©s podria anun¬≠ciar coin¬≠ci¬≠dint amb la Diada.

La vice¬≠pre¬≠si¬≠denta del seu ja par¬≠tit, Junts per Cata¬≠lu¬≠nya, Elsa Artadi, ha recor¬≠dat aquesta set¬≠mana ‚Äďde fet, la con¬≠se¬≠llera de la Pre¬≠sid√®ncia, Merit¬≠xell Bud√≥, ho havia dei¬≠xat anar tamb√© a El Punt Avui a prin¬≠cipi de juny‚Äď que ‚Äútots els esce¬≠na¬≠ris estan oberts‚ÄĚ, i un seria esgo¬≠tar una legis¬≠la¬≠tura que s‚Äôacaba a final del 2021. De fet, JxCat ni tan sols ha ini¬≠ciat el proc√©s de prim√†ries per triar el can¬≠di¬≠dat, que no est√† gens clar. A m√©s, segons ha subrat¬≠llat Artadi, les elec¬≠ci¬≠ons no tenen per qu√® con¬≠vo¬≠car-se abans que el Suprem es pro¬≠nunci√Į sobre el recurs de cas¬≠saci√≥ de Torra a la seva inha¬≠bi¬≠li¬≠taci√≥ ‚Äďla vista se cele¬≠bra el 17 de setem¬≠bre‚Äď, i aix√≤ pro¬≠ba¬≠ble¬≠ment no passi fins a final d‚Äôoctu¬≠bre. El pre¬≠si¬≠dent, a m√©s, ha de decla¬≠rar al TSJC el 23 de setem¬≠bre per un segon cas obert per deso¬≠bedi√®ncia, igual¬≠ment per no haver reti¬≠rat a temps els s√≠mbols de la fa√ßana de Palau abans de les √ļlti¬≠mes elec¬≠ci¬≠ons espa¬≠nyo¬≠les. Unes dates, el 22 i el 23 de setem¬≠bre, que el Par¬≠la¬≠ment t√© reser¬≠va¬≠des per a un ple que podria molt ben ser el de pol√≠tica gene¬≠ral, una altra bona tri¬≠buna per fer anun¬≠cis, tot i que la mesa tamb√© ha habi¬≠li¬≠tat el 8 i 9 de setem¬≠bre per a plens, una data pre¬≠ma¬≠tura pel que √©s habi¬≠tual, en teo¬≠ria per si ha d‚Äôapro¬≠var mesu¬≠res per la crisi…

Men¬≠tres¬≠tant, Ara¬≠gon√®s ha dit que el govern es pre¬≠para per a un esce¬≠nari d‚Äôelec¬≠ci¬≠ons ‚Äúcon¬≠vi¬≠vint‚ÄĚ amb el virus, tenint en compte fac¬≠tors com la reducci√≥ de la mobi¬≠li¬≠tat o els a√Įlla¬≠ments, fet que fa pen¬≠sar en la tar¬≠dor. Aix√≤ s√≠, veu ‚Äúdesit¬≠ja¬≠ble‚ÄĚ que siguin en un con¬≠text ‚Äúdels menors con¬≠ta¬≠gis pos¬≠si¬≠bles‚ÄĚ per garan¬≠tir tamb√© una cam¬≠pa¬≠nya elec¬≠to¬≠ral ‚Äúal m√†xim de nor¬≠mal‚ÄĚ. ‚ÄúEl govern estar√† pre¬≠pa¬≠rat, per√≤ tamb√© les jun¬≠tes elec¬≠to¬≠rals, ja que s‚Äôha de fer amb el m√†xim con¬≠sens per garan¬≠tir el dret a vot en qual¬≠se¬≠vol cir¬≠cumst√†ncia‚ÄĚ, deia a l‚ÄôACN, fixant-se en l‚Äôexperi√®ncia del Pa√≠s Basc i Gal√≠cia.

Els repu¬≠bli¬≠cans recla¬≠men fa temps que l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme con¬≠sensu√Į abans una estrat√®gia, cons¬≠ci¬≠ents que tot fa pen¬≠sar que els comi¬≠cis can¬≠vi¬≠a¬≠ran poc la cor¬≠re¬≠laci√≥ de for¬≠ces i tot abo¬≠car√† a un nou pacte amb JxCat. El ter¬≠cer actor, la CUP, tamb√© ha insis¬≠tit aquests dies que, en paral¬∑lel a la con¬≠vo¬≠cat√≤ria, es pacti un full de ruta uni¬≠tari que mar¬≠qui l‚Äôestrat√®gia poste¬≠lec¬≠to¬≠ral i per¬≠meti una nova ‚Äúenves¬≠tida‚ÄĚ con¬≠tra l‚ÄôEstat i cap a la rep√ļblica, superant la deso¬≠ri¬≠en¬≠taci√≥ de la pre¬≠sent legis¬≠la¬≠tura. Aix√≤ s√≠, els cupai¬≠res, que ja tre¬≠ba¬≠llen en el pro¬≠grama i les llis¬≠tes, han cri¬≠ti¬≠cat que les elec¬≠ci¬≠ons siguin l‚Äô√ļnica res¬≠posta pre¬≠vista a la inha¬≠bi¬≠li¬≠taci√≥ del pre¬≠si¬≠dent.

I si el TS inhabilita Torra?

En cas que el Tribunal Suprem ratifiqu√©s la inhabilitaci√≥ de Torra, ara mateix √©s fer volar coloms pensar que es podria esgotar la legislatura, ja que el Parlament hauria de votar un altre president que tingu√©s el suport de JxCat i ERC, √©s clar, per√≤ tamb√©, com a m√≠nim, l‚Äôabstenci√≥ de la CUP, que no hi sembla gaire inclinada. Arribat el cas, el vicepresident Aragon√®s assumiria interinament les funcions de Torra per mitj√† d‚Äôun decret, per√≤ no tindria prerrogatives, segons la llei de la Presid√®ncia, per dissoldre el Parlament ni convocar eleccions. Torrent, aix√≠, hauria de convocar un ple d‚Äôinvestidura per triar un nou president, i si no hi hagu√©s prou qu√≤rum, s‚Äôactivaria el termini de dos mesos ‚Äďtal com va passar en el seu dia amb Puigdemont i despr√©s amb el mateix Torra‚Äď, passats els quals, si ning√ļ trob√©s la majoria, els comicis es convocarien autom√†ticament.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-8-2020)

250 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: