El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha respost avui, Diumenge de Pasqua, al secretari de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, que en un article publicat ara fa 15 dies assegurava que el dret a decidir no és moralment legítim.

En la seva glossa de Pasqua, el bisbe Novell recupera el document “Al Servei del nostre poble”que van escriure els bisbes catalans reunits en la Conferència Episcopal Tarraconense l’any 2010 i que es va publicar el gener del 2011.

El bisbe de Solsona demana, a una setmana del 28A, “que cadascú analitzi els dos textos, els valori, en tregui les conclusions” i després “decideixi conscientment el seu vot”.

Segons informa TV3, en el document “Al servei del nostre poble”, els bisbes catalans asseguren que no correspon a l’Església “optar per una determinada proposta”, i afegeix que els pastors de l’Església han dedefensar “la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles“:

“Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia.”

“I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat, exigència directa de la fraternitat humana i cristiana.”

Novell afegeix a la seva glossa que el camí que cal seguir és el del diàleg i l’entesa “per integrar la diversitat” i que “caldrà teixir amb la participació de tots“:

“El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura. Un procés que caldrà teixir amb la participació de tots, tenint en compte els drets i deures que es deriven de la dignitat personal, i que ha de restar obert als valors transcendents, a aquell plus d’ànima que ennobleix i fonamenta l’acció política i social al servei de l’home i de tot l’home”.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (21-4-2019)