EL CAC VOL IMPOSAR A TV3 QUE L’UNIONISME TINGUI MÉS PRESÈNCIA EN ELS DOCUMENTALS

El CAC creu que ha TV3 li manca un punt de vista més unionista i proEspanya “en compliment de les missions de servei públic”. Segons l’organisme que vetlla per l’audiovisual a Catalunya, els documentals d’autor o de tesi que emeti la televisió pública han de respondre “a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana”. La reclamació sorgeix d’un acord aprovat pel Consell sobre l’emissió a TV3 de documentals i programes de reportatges sobre el debat polític entre Catalunya i l’Estat, amb dos vots a favor, els dels conselleres Daniel Sirera, expresident del PP a Catalunya, i Carme Figueras, exdiputada del PSC, i un en contra, amb un vot particular, el del president de l’ens, Roger Loppacher, perquè creu que “no és competència d’un organisme regulador com el CAC determinar quin documental concret ha d’emetre un prestador de serveis de comunicació audiovisual, ni quina ha de ser, a priori, la posició d’un contingut en la graella de programació”. Loppacher va més enllà i afirma que aquest posicionament “inaudit” del Consell és “contrari a la independència i autonomia dels mitjans de comunicació”.

L’entitat Federalistes d’Esquerres va presentar una queixa el 27 de juliol de 2020 que demanava la intervenció del CAC pel fet que considerava que TV3 no havia donat compliment a l’Acord del CAC 27/2018 i denunciava la “negativa fàctica” de TV3 d’emetre el documental ‘Federal’, produït i realitzat per Minimal Films i dirigit pel cineasta Albert Solé, fill de l’històric dirigent del PSC, Jordi Solé Tura. En aquest context va sol·licitar la intervenció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Per avaluar el control de compliment de l’Acord 27/2018, l’Àrea de Continguts va elaborar l’informe ‘Emissió de documentals i programes de reportatges en relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat (7/3/18 a 23/4/21)’.

L’objecte de l’informe és analitzar la presència, en les emissions de TV3 i el 33, de documentals o programes de reportatges que tractin, de manera central o col·lateral, aspectes relacionats amb el debat sobre la relació política entre Catalunya i l’Estat espanyol o que s’ocupin d’experiències de formes de relació entre altres territoris del món que es puguin traslladar a Catalunya i l’estat espanyol.

22 documentals o programes de reportatges emesos
Entre el 7 de març de 2018 (data de l’Acord 27/2018 del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’anàlisi del programa Sense ficció. 1-O) i el 23 d’abril de 2021, TV3 ha emès 22 documentals o programes de reportatges que tracten, de manera central o col·lateral, aspectes relacionats amb el debat sobre la relació política entre Catalunya i l’estat espanyol.

La majoria d’aquests documentals o programes de reportatges formen part de dos programes regulars de la graella de TV3: 9 s’emeten en el marc del ’30 minuts’, una xifra que suposa el 9,9% dels 91 programats, sobre qualsevol tema, durant el període analitzat, i 8 al ‘Sense ficció’, el 7,1% dels 113 programats.

17 espais (el 77,3%) s’ocupen, de manera central, de fets d’actualitat relacionats amb el procés polític que porta a l’1-O i les conseqüències polítiques, legals, judicials i de mobilització social que se n’han derivat. 4 espais (18,2%) tracten, des d’un vessant històric, diferents aspectes que guarden relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. 1 espai (4,5%), Federal, aborda la presentació teòrica d’un model d’organització política i territorial dels estats, el federalisme, que, segons el relat, donaria resposta, també, a la qüestió de la relació territorial entre Catalunya i l’Estat espanyol. Aquest documental va ser emès pel Canal 33.

El Ple del CAC, amb dos vots a favor i un en contra, amb un vot particular, constata l’incompliment de l’Acord del CAC 27/2018, de 7 de març, mitjançant el qual “s’insta TV3 que, en compliment de les missions de servei públic i atès el debat polític existent a la societat catalana, els documentals d’autor o de tesi que emeti, en conjunt, responguin a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana”.

En aquest sentit, adverteix a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la necessitat del compliment de les missions de servei públic que preveu la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i, més en concret, la missió principal que preveu l’apartat 1 de l’article 26, així com les missions específiques que preveuen les lletres b i g de l’apartat 3, sobre “la necessitat de garantir el pluralisme polític i el respecte de les diverses opcions i manifestacions polítiques existents a la societat catalana, en els documentals d’autor o de tesi relacionats amb la relació política entre Catalunya i Espanya, així com al compliment de diversos epígrafs referents a la imparcialitat, neutralitat i pluralisme.

Situació de “desequilibri”
Així mateix, s’insta TV3 a corregir, amb “la major diligència possible, la situació de desequilibri generada, mitjançant la producció pròpia, la coproducció o la compra de drets d’emissió de documentals o reportatges, per tal de donar compliment a les obligacions inherents al servei públic i les previstes en el Llibre d’estil, en relació amb el pluralisme polític i la diversitat d’opcions de la societat catalana”.
Informa:RACOCATALÀ.CAT (16-IX-2021)

150 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: