EL CDR DETINGUTS DEMANEN AL JUTGE INVESTIGAR LA “FILTRACI√ď MASSIVA” DEL CAS

Els CDR detinguts el 23-S demanen al jutge que investigui la ‚Äúfiltraci√≥ massiva‚ÄĚ de dades del cas
En un escrit, apunten com a responsables la Gu√†rdia Civil i la Fiscalia, que era l‚Äô√ļnica part que va tenir acc√©s a la resoluci√≥ de pres√≥ sencera
Recorden que les actes del jutge s’han publicat de forma íntegra a la premsa, malgrat que a les defenses se’ls van notificar amb un fragment eliminat
EFE – BARCELONA
Les defen¬≠ses dels CDR acu¬≠sats de ter¬≠ro¬≠risme han dema¬≠nat al jutge de l‚ÄôAudi√®ncia Naci¬≠o¬≠nal que obri una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ per des¬≠co¬≠brir si la Fis¬≠ca¬≠lia o la Gu√†rdia Civil s√≥n els autors d‚Äôuna ‚Äúfil¬≠traci√≥ mas¬≠siva‚ÄĚ d‚Äôinfor¬≠maci√≥ als mit¬≠jans sobre la causa, mal¬≠grat estar sota secret de sumari.

En un dels escrits pre¬≠sen¬≠tats, al qual ha tin¬≠gut acc√©s Efe, els advo¬≠cats dema¬≠nen al jutge Manuel Garc√≠a Cas¬≠tell√≥n, que diri¬≠geix la inves¬≠ti¬≠gaci√≥ con¬≠tra els CDR, que obri una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ per des¬≠co¬≠brir qui est√† dar¬≠rere de les fil¬≠tra¬≠ci¬≠ons, fet que segons el seu parer podria cons¬≠ti¬≠tuir un delicte de reve¬≠laci√≥ de secrets i un altre con¬≠tra l‚Äôadmi¬≠nis¬≠traci√≥ p√ļblica.

Les defen¬≠ses apun¬≠ten direc¬≠ta¬≠ment com a res¬≠pon¬≠sa¬≠bles de les fil¬≠tra¬≠ci¬≠ons a la Gu√†rdia Civil – en con¬≠cret, la Uni¬≠tat Cen¬≠tral Espe¬≠cial n√ļmero 3 que porta la inves¬≠ti¬≠gaci√≥ – i a la Fis¬≠ca¬≠lia, at√®s que, recor¬≠den, el minis¬≠teri p√ļblic √©s l‚Äô√ļnica part de la causa que va tenir acc√©s a la tota¬≠li¬≠tat de l‚Äôordre de pres√≥ publi¬≠cat a diver¬≠sos mit¬≠jans.

Segons recor­den els lle­trats, les actes del jutge s’han publi­cat de forma ínte­gra a la premsa, mal­grat que a les defen­ses se’ls van noti­fi­car amb un frag­ment eli­mi­nat, per estar la causa sota secret de sumari.

Els advo¬≠cats cri¬≠ti¬≠quen que, men¬≠tre ells ‚Äúno tenen el conei¬≠xe¬≠ment m√©s m√≠nim dels fets‚ÄĚ i nom√©s conei¬≠xen la impu¬≠taci√≥ pro¬≠vi¬≠si¬≠o¬≠nal del tipus penal que s‚Äôatri¬≠bu¬≠eix als detin¬≠guts, els mit¬≠jans publi¬≠quen de forma ‚Äúexhaus¬≠tiva‚ÄĚ els fets inves¬≠ti¬≠gats, cosa que inclou fins a v√≠deos difo¬≠sos per la Gu√†rdia Civil sobre els escor¬≠colls prac¬≠ti¬≠cats.

“Operaci√≥ Judas”
Per aquest motiu, cre¬≠uen que √©s ‚Äúabso¬≠lu¬≠ta¬≠ment inad¬≠mis¬≠si¬≠ble‚ÄĚ que les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons judi¬≠ci¬≠als de l‚Äôano¬≠me¬≠nada ‚Äúope¬≠raci√≥ Judas‚ÄĚ siguin p√ļbli¬≠ques √ļnica¬≠ment per als mit¬≠jans de comu¬≠ni¬≠caci√≥ ‚Äúi, en canvi, per a les defen¬≠ses, la just√≠cia es man¬≠tin¬≠gui a porta tan¬≠cada‚ÄĚ.

Segons l‚Äôopini√≥ dels advo¬≠cats, les fil¬≠tra¬≠ci¬≠ons, que inclo¬≠uen dades per¬≠so¬≠nals i fami¬≠li¬≠ars sobre els detin¬≠guts, estan vul¬≠ne¬≠rant el dret de defensa dels acu¬≠sats, sot¬≠me¬≠sos a un ‚Äúlin¬≠xa¬≠ment medi√†tic‚ÄĚ, i ‚Äúdei¬≠xant en sac fora¬≠dat el dret a la pre¬≠sumpci√≥ d‚Äôinnoc√®ncia que afecta qual¬≠se¬≠vol per¬≠sona que es troba sot¬≠mesa a un proc√©s penal‚ÄĚ.

Els inves¬≠ti¬≠gats, afe¬≠gei¬≠xen els escrits, ‚Äús√≥n objecte de tert√ļlies, arti¬≠cles de premsa, con¬≠jec¬≠tu¬≠res i comen¬≠ta¬≠ris, sense que puguin exer¬≠ci¬≠tar cap dret a r√®plica, no nom√©s perqu√® estan pri¬≠vats de lli¬≠ber¬≠tat, sin√≥ perqu√® no tenen acc√©s a les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ.

Per tot això, els advo­cats sol·lici­ten al jutge que obri una peça sepa­rada per des­co­brir l’auto­ria de les fil­tra­ci­ons, com a pas previ a deter­mi­nar si els seus res­pon­sa­bles poden haver incor­re­gut en algun delicte o merei­xen algun tipus de sanció.

Aix√≠ mateix, dema¬≠nen al jutge que obli¬≠gui els mit¬≠jans a reti¬≠rar els enlla√ßos cor¬≠res¬≠po¬≠nents a les infor¬≠ma¬≠ci¬≠ons que havien de res¬≠tar secre¬≠tes, ‚Äúper afec¬≠tar la inti¬≠mi¬≠tat i segu¬≠re¬≠tat dels inves¬≠ti¬≠gats, el res¬≠pecte degut als matei¬≠xos i a les seves fam√≠lies i a la pre¬≠sumpci√≥ d‚Äôinnoc√®ncia de la que hau¬≠rien de gau¬≠dir‚ÄĚ.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (2-10-2019)

315 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: