EL CONSELL ASSESSOR LINGÜÍSTIC PROPOSA UNA PROVA EXTRA DE CATALÀ ALS ALUMNES DE QUART D’ESO

(IVET NÚÑEZ )
La presidenta del Consell Lingüístic Assessor, Carme Junyent, ha presentat aquest dimecres les conclusions de l’informe que se’ls va encarregar el passat 1 de març per tal d’enfortir el català al conjunt de la societat i, en especial, a les aules. La proposta que més ha destacat ha estat la de fer una prova extraordinària als alumnes de quart d’ESO que, fins ara, obtenien el títol de català C1 automàticament en graduar-se. Però a banda d’aquesta mesura, n’hi ha deu de les cinquanta propostes que conté el document -que no és vinculant, però servirà a la conselleria per adoptar mesures- que destaquen especialment:
La llengua de docència no la podran triar els professors

Aquest és un dels punts principals de l’informe que Junyent ha entregat aquest matí al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray. El Consell Lingüístic Assessor insisteix que la llengua utilitzada als centres no pot respondre a una tria personal dels docents, sinó que aquests han d’utilitzar el català per garantir que no hi ha segregació escolar per llengua.
S’avaluarà la competència en català de tothom qui participi en el procés educatiu

El Consell Lingüístic Assessor demana a la conselleria que s’avaluï la formació inicial en català de tothom qui intervingui en el procés educatiu dels alumnes. És a dir, aquesta proposta no està únicament orientada als docents, sinó a tot el personal dels centres. El departament hauria d’incorporar, a parer del Consell, l’avaluació de la competència lingüística oral i escrita dels professors en el moment d’incorporar-se al sistema educatiu.
Educació ha de definir un marc comú per crear i revisar els projectes lingüístics

Tal com reclamaven altres actors de la comunitat educativa, el Consell Lingüístic Assessor proposa que la conselleria defineixi el marc comú per evitar segregació per motiu de llengua. A més, els centres crearan o redefiniran els seus projectes lingüístics en funció d’aquest marc comú i tenint en compte el seu context sociolingüístic.

El projecte lingüístic s’ha de revisar i avaluar anualment

El Departament haurà de revisar i avaluar anualment el projecte lingüístic, ja que aquest document determina les actuacions lingüístiques i defineix els objectius segons el marc de referència de la conselleria.
La llengua de l’escola no pot cenyir-se a cap percentatge sense fonament pedagògic

El Consell Lingüístic Assessor rebutja els percentatges en l’educació imposats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar que els usos lingüístics no poden cenyir-se a cap percentatge prefixat i sense fonament pedagògic.
Creació d’una comissió encarregada del seguiment i l’avaluació dels projectes lingüístics

El departament d’Educació crearà aquesta comissió per tal d’avaluar els projectes lingüístics. Aquesta avaluació haurà de tenir en compte les proves de quart de primària i segon d’ESO i les proves de competències bàsiques de sisè de primària i quart d’ESO. L’objectiu és assegurar-se que els alumnes acaben les etapes educatives amb ple domini oral i escrit del català i el castellà.
A quart d’ESO es farà una prova específica per acreditar el nivell de català

El Consell Lingüístic Assessor ha proposat la possibilitat que s’ofereixi als alumnes de quart d’ESO fer una prova específica per obtenir un certificat oficial per acreditar la competència lingüística en català. Fins ara tots els alumnes tenen el títol del C1 de català només per graduar-se, el que “no té sentit” i és “contraproduent” segons la presidenta del Consell Lingüístic Assessor.
Visites d’influencers que fan servir el català a les xarxes socials a tots els centres educatius

Junyent i el seu equip proposen que es concertin visites d’influencers i referents comunicatius a cada centre educatiu perquè els alumnes puguin veure que el català també pot servir per crear contingut a les xarxes socials.
Organització de concursos digitals perquè es facin produccions en català a les xarxes

S’organitzaran concursos perquè els alumnes de l’ESO facin creacions en català a l’entorn d’internet.
Apropar els continguts de la CCMA a les aules

Creació d’un òrgan de coordinació entre Educació, Política Lingüística i la CCMA per tal d’apropar els continguts de la CCMA a les aules. Així, es busca promoure l’ús del català a les aules del país.

Informa:ELMPM.CAT (22-6-2022)

185 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: