EL CONSELL DE GARANTIES REBUTJA C’s I AVALA EL PRESSUPOST 2020

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat el projecte de llei de pressupost de la Generalitat per al 2020 que havien estat impugnats per Ciutadans. Segons el dictamen, emès avui, el projecte dels comptes presentats no vulnera l’estatut de Catalunya i tampoc la constitució espanyola. La formació taronja va presentar un recurs al CGE el 18 de març i el CGE tenia de marge fins al 20 d’abril per resoldre’l. Cs va demanar un dictamen a l’òrgan sobre l’adequació dels comptes catalans al·legant que la propagació de la covid-19 farien variar la previsió d’ingressos i que no es compliria el principi d’estabilitat pressupostària recollit a l’article 135 de la constitució. Un cop resolt el recurs, ja poden anar al Parlament.

El president del Govern, Quim Torra, havia reclamat celeritat als membres del CGE, que han teletreballat per emetre aquest dictamen, perquè es puguin aprovar els comptes al Parlament i disposar dels recursos davant la crisi sanitària. Finalment, la més alta institució juridicoconsultiva de la Generalitat no ha esgotat el termini que tenia per resoldre el recurs de la formació taronja i els comptes podran anar al Parlament un cop la Junta de Portaveus ho inclogui a l’ordre del dia d’un ple.

Ciutadans al·legava que els comptes vulneraven la constitució perquè no tenien en compte l’impacte que produirà la crisi sanitària derivada del coronavirus en el seu estat de despeses i en la seva previsió d’ingressos. Entenien que, per això, el Govern es veuria obligat a adoptar mesures econòmiques per fer front a la situació tot utilitzant el decret llei i això creuen que vulneraria el dret de participació política dels diputats. També assenyalaven que la iniciativa va incloure una versió del projecte de pressupost del Parlament que no era la definitivament aprovada en el ple del 4 de març del 2020.

També dubtaven sobre la disposició addicional vint-i-setena, sobre el salari mínim de referència a Catalunya, perquè creuen que estableix una estructura d’estat que vulnera les competències estatals i la lliure prestació de serveis dins del mercat de la Unió Europea.

El dictamen conclou, per unanimitat, que el projecte no vulnera l’estatut de Catalunya ni la constitució espanyola ni en el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i tampoc la tramitació del procediment legislatiu del projecte de pressupost del Parlament ni el procediment parlamentari intern per a l’elaboració i aprovació d’aquest darrer pressupost ho han fet. Sobre la disposició addicional vint-i-setena, sobre el salari mínim de referència a Catalunya, també conclouen per unanimitat que ‘no és contrària a la Constitució ni a l’Estatut’.

Informa:VILAWEB.CAT (8-4-2020)

212 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: