EL DÈFICIT FISCAL A CATALUNYA ENTRE EL 2015 I El 2016 VA SUPERAR ELS 33.000 MILIONS

MĂŠs evidència del desequilibri entre el que Catalunya aporta a les arques de l’Estat i el que rep. El dèficit fiscal de Catalunya amb el sector pĂşblic central, que inclou l’Estat, els seus ens i la Seguretat Social, va superar els 16.800 milions d’euros anuals en els exercicis 2015 i 2016, d’acord amb la darrera actualitzaciĂł de la balança fiscal que ha fet pĂşblic avui el Departament d’Hisenda de la Generalitat. Aquestes dades s’inclouran a l’Informe Econòmic i Financer que acompanya el projecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2020, en compliment de la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicaciĂł de les balances fiscals. En altres paraules, Catalunya va aportar a l’Estat un total de 33.604 milions d’euros mĂŠs del que va rebre entre el 2015 i el 2016.

La balança fiscal mostra la diferència entre la despesa que l’Estat espanyol efectua en un territori i els ingressos que obté d’aquest territori, amb els quals finança part de la seva despesa pública. Així doncs, existeix dèficit fiscal quan els ingressos obtinguts en un territori superen les despeses que es destinen als ciutadans d’aquest territori, és a dir, quan hi ha una sortida neta de recursos. La darrera actualització de la balança permet constatar, un any més, que Catalunya pateix una situació de dèficit fiscal en relació amb l’Estat.

El càlcul de la balança fiscal catalana es calcula a partir del mètode del flux monetari i la de la incidència càrrega-benefici. El mètode del flux monetari reflecteix la despesa efectiva que realitza el sector públic central, i d’aquí que sigui el mètode més adient per mesurar l’impacte econòmic real de l’activitat de l’Estat sobre el territori català.

Aporta el 19% i en rep el 13%

D’acord amb aquest mètode, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2015 va ser de 16.803 milions d’euros, un 8,2% del PIB catalĂ . Aquell any, Catalunya va aportar el 18,9% del total d’ingressos del sector pĂşblic central i va rebre el 13,2% de la seva despesa. Alhora, l’any 2016 el dèficit va ser semblant, de 16.801 milions d’euros, un 7,9% del PIB. Aquell exercici, Catalunya va aportar el 19,2% dels ingressos i va rebre el 13,5% de la despesa. En ambdĂłs casos, es constata que els ingressos aportats per Catalunya tenen un pes semblant al del PIB catalĂ , mentre que la despesa de l’Estat es situa gairebĂŠ sis punts per sota d’aquest percentatge.

Amb el mètode de la incidència càrrega-benefici, el dèficit fiscal de Catalunya va ser d’11.830 milions el 2015 i de 12.225 milions el 2016, que representen un 5,8% i un 5,7% del PIB català, respectivament.

Despesa discrecional de menys del 9%
Si s’exclouen les operacions de la Seguretat Social -que són despeses no discrecionals-, el diferencial entre el pes dels ingressos aportats i les despeses rebudes s’incrementa substancialment. Això es deu al fet que la despesa de la Seguretat Social —bàsicament pensions i prestacions d’atur— no està subjecta a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central, sinó que són drets adquirits pels ciutadans a títol personal.

En el cas del flux monetari, els ingressos aportats per Catalunya sense incloure la Seguretat Social continuen representant un pes similar al del PIB (19%), però el pes percentual de les despeses se situa en un 8,1% el 2015 i el 8,6% el 2016. Això provoca que el diferencial dels ingressos respecte a les despeses superi els 10 punts.
Informa:ELNACIONAL.CAT (10-1-2020)

226 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: