EL GOBIERNO DEMANA AL TSJC TANCAR LES DELEGACIONS CATALANES A TRES CIUTATS D’EUROPA

El govern espa¬≠nyol ha dema¬≠nat al TSJC tan¬≠car cau¬≠te¬≠lar¬≠ment les dele¬≠ga¬≠ci¬≠ons de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat a Berl√≠n, Lon¬≠dres i Gine¬≠bra en con¬≠si¬≠de¬≠rar que estan ‚Äúal ser¬≠vei d‚Äôun pro¬≠jecte seces¬≠si¬≠o¬≠nista incons¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal‚ÄĚ. L‚Äôescrit argu¬≠menta que l‚Äôacti¬≠vi¬≠tat de les dele¬≠ga¬≠ci¬≠ons exce¬≠deix les com¬≠pet√®ncies de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat en mat√®ria de rela¬≠ci¬≠ons inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nals i que tenen una fina¬≠li¬≠tat ‚Äúincons¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal com √©s la cre¬≠aci√≥ d‚Äôuna estruc¬≠tura d‚Äôestat al ser¬≠vei d‚Äôun pro¬≠jecte de tran¬≠sici√≥ naci¬≠o¬≠nal de car√†cter seces¬≠si¬≠o¬≠nista incons¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal‚ÄĚ. Segons el Minis¬≠teri d‚ÄôExte¬≠ri¬≠ors, les dele¬≠ga¬≠ci¬≠ons supo¬≠sen un ‚Äúgreu per¬≠ju¬≠dici per a la pol√≠tica exte¬≠rior d‚ÄôEspa¬≠nya‚ÄĚ i s√≥n ‚Äúnoci¬≠ves per als interes¬≠sos de l‚ÄôEstat‚ÄĚ. El TSJC ha con¬≠fir¬≠mat que ha rebut aquest dimarts l‚Äôescrit pre¬≠sen¬≠tat per l‚ÄôAdvo¬≠ca¬≠cia de l‚ÄôEstat de petici√≥ de mesu¬≠res cau¬≠te¬≠lars en relaci√≥ amb les dele¬≠ga¬≠ci¬≠ons de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, dins la causa que es tra¬≠mita en aquesta secci√≥.

El Minis¬≠teri d‚ÄôExte¬≠ri¬≠ors ha lamen¬≠tat a trav√©s d‚Äôun comu¬≠ni¬≠cat ‚Äúhaver hagut de sol¬∑lici¬≠tar les mesu¬≠res cau¬≠te¬≠lars‚ÄĚ, per√≤ ha asse¬≠gu¬≠rat que no tenia ‚Äúcap altre opci√≥ per pre¬≠ser¬≠var el man¬≠dat legal que situa dins de la com¬≠pet√®ncia exclu¬≠siva de l‚ÄôEstat la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat d‚Äôesta¬≠blir mesu¬≠res que regu¬≠len i coor¬≠di¬≠nen les acti¬≠vi¬≠tats amb pro¬≠jecci√≥ externa de les comu¬≠ni¬≠tats aut√≤nomes‚ÄĚ. A m√©s, ha apun¬≠tat que, mal¬≠grat dema¬≠nar tan¬≠car cau¬≠te¬≠lar¬≠ment les dele¬≠ga¬≠ci¬≠ons, des del Minis¬≠teri d‚ÄôExte¬≠ri¬≠ors ‚Äúno es dis¬≠cu¬≠teix l‚Äôacci√≥ exte¬≠rior‚ÄĚ de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (2-7-2019)

431 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: