EL GOVERN BLINDA EL SEU NOU FONS PER A FIANCES AMB LA JURISPRUDÈNCIA DEL SUPREM

El decret llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat amb què el Govern vol fer costat als 35 alts càrrecs i membres de l’executiu als quals el Tribunal de Comptes reclama fiançar 5,4 milions abans del 21 de juliol se sustenta en l’anomenat principi d’indemnitat consolidat per la jurisprudència del Tribunal Suprem, segons recull l’exposició de motius del text publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat.

Segons el decret llei, impulsat pel conseller d’Economia, Jaume Giró, el principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques “comporta que cap servidor públic es pugui veure perjudicat com a conseqüència de l’exercici legítim del càrrec públic que ocupa”.

Es tracta d’un principi, segons se subratlla al text, consolidat per la jurisprudència del Tribunal Suprem que en una sentència del juliol de l’any passat fixa que aquest principi no es limita només als cossos i forces de seguretat sinó a la totalitat de treballadors públics.

Aquest principi està recollit a l’estatut bàsic del treballador públic, subratlla el text que recorda que la llei d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat fixa que la Generalitat pot assumir la defensa de membres del Govern.

L’exposició de motius es refereix també a l’Estatut que recull que és el Govern qui dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat; recorda que els membres del Govern, en l’exercici de les seves funcions, gaudeixen de tots els drets fonamentals protegits per la Constitució, com és el dret de reunió o la llibertat d’expressió, reconegut reiteradament per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Exclusió de riscos

El decret llei recorda que per fer front a les seves responsabilitats i obligacions legals de protecció dels servidors públics, la Generalitat té pòlisses de responsabilitat civil per a la cobertura de riscos en què puguin incórrer els seus treballadors. Afegeix, però, que aquesta situació s’ha vist alterada i s’ha produït l’exclusió de determinats riscos de les pòlisses subscrites, que afecta situacions molt diverses i s’han anat incrementant els darrers anys.

“Afecta de forma negativa els drets dels funcionaris i funcionàries, alts càrrecs, directius i, fins i tot els membres del Govern que s’hi ha vist involucrats”, afegeix.
Necessari i urgent

Per aquesta raó, considera que s’ha fet “necessari i urgent” mecanismes per garantir que fins que no hi hagi una sentència ferma es garanteixi el dret a la indemnitat de les persones afectades en l’exercici de les seves funcions.

El decret, aprovat a proposta pel conseller d’Economia i signat per Giró junt amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, admet que un dels supòsits que obliguen a aquesta resposta urgent són les fiances imposades pel Tribunal de Comptes i la situació de vulnerabilitat en què han quedat les persones afectades.
10 milions

L’objecte de la llei és, segons l’article 1, “la creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) per fer front a les obligacions legals que li corresponen als riscos no coberts per les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat”.

La dotació del fons és de 10 milions i amb una actualització anual; la seva gestió “es pot encarregar a l’entitat gestora que es constitueixi o bé a una entitat gestora ja existent”; i s’hi podrien acollir persones que tinguin o hagin tingut condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat i ens i organismes del seu sector públic, alts càrrecs i membres del Govern per actuacions en l’exercici del càrrec.
Restriccions

Els riscos que el fons cobreix són els que pateixen les persones que quedin excloses de cobertura a càrrec de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat.

El text imposa restriccions per poder sol·licitar acollir-se al Fons, entre els quals que no hi hagi resolució judicial ferma, que no hi hagi cap procediment iniciat per la Generalitat.
ICF

Si finalment hi ha un pronunciament judicial ferm, sense vies d’impugnació, i si es confirmés l’existència de responsabilitat comptable o civil, “es generarà un crèdit de dret públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com dels interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades a càrrec al Fons”.

De manera provisional, mentre no es constitueix l’entitat gestora del Fons o bé s’encarregui a una entitat ja constituïda, s’encarregarà de la gestió provisionalment l’Institut Català de Finances.

El decret inclou el formulari que hauran d’utilitzar aquelles persones que es vulguin acollir a aquest fons.

Informa:ELNACIONAL.CAT (7-VII-2021)

245 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: