EL GOVERN ES NEGA A INFORMAR DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ DELS SANITARIS

( JOAN ANTONI GUERRERO )

El Govern de la Generalitat es nega a informar sobre el nombre sanitaris interins o contractats de forma directa per a centres de salut del país als quals s’ha eximit d’acreditar el coneixement de la llengua catalana. En resposta a una sol·licitud d’accés a informació pública feta per EL MÓN, acollint-se a la Llei de Transparència, el Govern al·lega que aquesta dada “no es troba recollida per aquesta administració”, a la vegada que entén que “la informació demanada no té la consideració d’informació pública”. La resposta indica que els sistemes d’informació de l’administració pel que fa a la xarxa sanitària no estan organitzats de manera que es pugui respondre amb transparència sobre el volum de personal que en accedir al lloc de feina ha estat eximit del requisit lingüístic. El buit informatiu impedeix fer un retrat exacte del coneixement del català entre els professionals que treballen al sistema sanitari català i que atenen els ciutadans.

Acreditar el coneixement del català és obligatori per al personal funcionari i fix que, en el cas de la plantilla de l’Institut Català de la Salut (ICS), és una condició que afectaria —a data 31 d’octubre del 2021— 9.847 persones, el 35,55%. El personal interí, de reforç o substitut de l’ICS (també a data d’octubre del 2021) inclou 17.852 persones, mentre que els residents temporals ascendeixen a 2.766. Als interins i a les persones contractades de forma directa se’ls pot eximir de l’obligació d’acreditar el coneixement de la llengua, però no hi ha dades sobre la quantitat de casos en què s’ha aplicat aquesta possibilitat.

Per una altra banda, el personal sanitari que treballa als centres concertats de Catalunya, siguin o no de capital públic, ascendeix a 35.116 professionals. En aquest cast, el Govern no facilita la informació sobre el tipus de contractació perquè “la informació no es troba recollida” i no li atorga tampoc consideració “d’informació pública”.
El català en la funció pública, per llei

El català en l’àmbit de la salut va generar polèmica el mes passat després que el líder del PP Pablo Casado assegurés que als metges que no saben català no se’ls deixa exercir a Catalunya. Segons el Departament de Salut, Catalunya disposa d’un marc normatiu que regula el coneixement i ús del català en l’àmbit de la funció pública. Les regles es fixen en el decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En concret es demana un nivell C-1, que acrediti “un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal”, segons la informació oficial.
Hi ha mantes que salven vides Milers de nens s’enfronten al dur hivern sense res per abrigar-se Patrocinat per Unicef

L’article 6 del decret estipula que les persones que es presentin a convocatòries per a personal interí i laboral temporal “han d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita”, al mateix nivell que el personal funcionari o fix, és a dir, el nivell C-1. Però el mateix decret fixa l’excepció: quan aquesta contractació és directa “es pot eximir d’haver d’acreditar el nivell corresponent de coneixements de la llengua catalana”.

L’ús del català en l’assistència sanitària està sent analitzat a través d’un estudi de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT) i la Fundació Dr. Antoni Esteve, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística i el Departament de Salut. Al maig es van fer públiques dades preliminars, que indiquen que el 65 % del personal mèdic i d’infermeria utilitza el català de forma habitual amb els pacients.
L’alt abandonament dels cursos d’acolliment lingüístic

D’altra banda, més del 50% del personal sanitari que va començar un dels 10 cursos d’acolliment lingüístic oferts entre els mesos d’octubre i desembre del 2020 pel Consorci per a la Normalització Lingüística el van abandonar, segons les dades consultades per EL MÓN a través d’una petició d’accés a informació pública. Aquests cursos voluntaris són un dels instruments de la Generalitat per oferir nocions de la llengua del país al personal que contracta per al sistema sanitari català. El 2020 es van oferir 250 places, que no es van arribar a cobrir: s’hi van inscriure 238 persones, de les quals van acabar el curs 112, el 47% dels inscrits. De les persones que van acabar el curs, el van aprovar 83, és a dir el 74%.
Informa:ELMON (17-1-20222)

83 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: