EL GOVERN JUSTIFICA L’EXEMPCIÓ DE TRIBUTS DE LA CAIXA DE SOLIDARITAT

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha estat l’encarregat de signar un informe amb què es detalla i defensa les condicions fiscals, com l’exempció de tributs, de l’Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat. A més, l’informe remarca el caràcter reservat de les donacions rebudes. Aquesta entitat està en el punt de mira de Ciutadans, concretament del diputat José Maria Cano que fa mesos li busca les pessigolles. Fa tres mesos va presentar una bateria de preguntes perquè no li quadrava la classificació jurídica de l’entitat ni tampoc el seu règim fiscal.

La Caixa de Solidaritat és l’instrument amb què el sobiranisme civil lluita i amorteix la repressió de l’Estat. De moment, és un instrument exitós. La seva funció és recaptar fons per sufragar embargaments, pagar costes processals i oferir suport als repressaliats arran de la seva participació en el procés sobiranista. “Solidaritat amb les persones represaliades polítiques” n’és la divisa. Un instrument però que ha tingut problemes com ara quan el Jutjat 13 va posar impediments per acceptar les seves garanties o ara, la pressió unionista per part de Ciutadans.

Ni donacions, ni transmissions

Ara bé, tot i la fiscalització unionista -quan per exemple, entitats com Societat Civil Catalana encara no ha publicat al seu web els comptes- el Govern defensa el règim fiscal i el règim jurídic de l’entitat. Així, en l’informe registrat al Parlament, i al que ha tingut accés El Món, Aragonès argüeix que les donacions que rep l’Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat “no estan subjectes a tributació per l’impost sobre donacions ja que l’entitat no té condició de persona física”.

Concretament, i en base el mateix informe, aquest impost, “grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït”. En aquest sentit, Aragonès afegeix que la Llei 29/87 que el regula, “estableix específicament la no subjecció a aquest impost dels increments de patrimoni obtinguts per les persones jurídiques”.

Pel que fa a l’exempció de Tributs recaptats per l’Agència Tributària de Catalunya, com l’impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats, el vicepresident recorda que les “entitats sense finalitats lucratives” n’estan exemptes. Hisenda emfatitza que la Caixa de Solidaritat es va acollir al règim fiscal especial de l’article 14 de la Llei de 49/2002 de 23 de desembre de l’Impost de Transmissions Patrimonials. Una exempció prevista per les entitats d’utilitat pública com n’és l’Associació.

“Caràcter reservat de la recaptació”

En el mateix sentit, el Govern remarca a Ciutadans que “les dades de recaptació en concepte de donacions, tant de l’entitat com dels seus beneficiaris” ostenten el “caràcter de reservat”. Aragonès subratlla que l’article 95 de la Llei 58/2003 de la Llei General Tributària, n’estableix aquesta condició de reservat per a les dades tributàries i únicament permet la seva cessió en els supòsits d’investigacions policials, del Tribunal de Comptes o quan siguin reclamades per un òrgan jurisdiccional.

En la mateixa resposta parlamentària, Aragonès aprofita per explicar que les associacions s’han d’inscriure només a efectes de publicitat en el Registre d’Associacions i, únicament, les declarades d’utilitat pública han de retre comptes al Registre on figuren inscrites atès el que obliga el Codi Civil de Catalunya.
Informa:ELMON.CAT (6-1-2020)

247 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: