EL GOVERN PREGUNTA: QUINS CRITERIS CIENT√ćFICS AVALEN EL DESCONFINAMENT ?

REDACCI√ď – BARCELONA
El govern espa­nyol ha dene­gat a la Gene­ra­li­tat man­te­nir el con­fi­na­ment total a Cata­lu­nya la set­mana que ve. I, davant la nega­tiva, el govern de Quim Torra exi­geix a Pedro Sánchez que expli­qui els cri­te­ris científics que ava­len aquesta decisió.

Con¬≠cre¬≠ta¬≠ment, i en parau¬≠les de la por¬≠ta¬≠veu Merit¬≠xell Bud√≥ durant la com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa d‚Äôaquest dis¬≠sabte, ‚Äúexi¬≠gim con√®ixer l‚Äôinforme dels experts i saber en quins cri¬≠te¬≠ris objec¬≠tius s‚Äôha basat el govern espa¬≠nyol per aixe¬≠car el con¬≠fi¬≠na¬≠ment‚ÄĚ.

M√©s encara, segons ha sen¬≠ten¬≠ciat, l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu de Pedro S√°nchez ‚Äúcen¬≠tra¬≠lit¬≠zen les com¬≠pet√®ncies i s‚Äôespol¬≠sen les res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats‚ÄĚ, en refer√®ncia al canvi legis¬≠la¬≠tiu en el reial decret 13/2020 del 7 d‚Äôabril, ‚Äúque asse¬≠nyala les com¬≠pa¬≠nyies com a pos¬≠si¬≠bles res¬≠pon¬≠sa¬≠bles dels con¬≠ta¬≠gis dels seus tre¬≠ba¬≠lla¬≠dors ‚ÄĚ.

El Punt Avui ūüéóÔłŹ
@elpuntavui
La portaveu @meritxellbudo: “El govern espanyol nom√©s decreta el desconfinament sense dir-nos com ho faran, sin√≥ que ha fet un canvi legislatiu en qu√® s’eximeix de responsabilitat en cas de nous contagis” #covid19 #EnTempsRealEPA http://www.elpuntavui.cat/en-temps-real.html ‚Ķ

Bud√≥ ha garan¬≠tit que aquesta no √©s cap ‚Äúbata¬≠lla par¬≠ti¬≠dista‚ÄĚ i ha recla¬≠mat a l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu de Pedro S√°nchez que expli¬≠qui amb qui¬≠nes mesu¬≠res han ‚Äúd‚Äôafron¬≠tar‚ÄĚ aquest ‚Äúdes¬≠con¬≠fi¬≠na¬≠ment‚ÄĚ.

Men­tres­tant, la por­ta­veu ha asse­gu­rat que la Gene­ra­li­tat tre­ba­lla perquè els cata­lans que hagin de tor­nar a la feina dimarts “ho puguin fer amb garan­ties per pre­ser­var la seva salut i la col·lec­tiva.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-4-2020)

304 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: