EL GOVERN TREU L’APLICACI√ď ” CONFINAPP” PER RESOLDRE DUBTES

La Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat ha llan√ßat aquest diven¬≠dres l‚Äôapli¬≠caci√≥ ‚ÄúCon¬≠fi¬≠napp‚ÄĚ per donar res¬≠pos¬≠tes a la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia sobre totes les q√ľesti¬≠ons rela¬≠ti¬≠ves a l‚Äôestat d‚Äôalarma per la Covid-19 i ofe¬≠rir nous ser¬≠veis en funci√≥ de les neces¬≠si¬≠tats que es vagin detec¬≠tant.

Així ho ha infor­mat la con­se­llera de Pre­sidència i por­ta­veu de la Gene­ra­li­tat, Merit­xell Budó, a la diària roda de premsa telemàtica de l’exe­cu­tiu català.

L‚Äôapli¬≠caci√≥, desen¬≠vo¬≠lu¬≠pada des del depar¬≠ta¬≠ment de Pol√≠tiques Digi¬≠tals i Funci√≥ P√ļblica diri¬≠git per Jordi Puig¬≠ner√≥, ser¬≠veix per ‚Äúdonar res¬≠pos¬≠tes‚ÄĚ a la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia, ‚Äúsense dema¬≠nar dades per¬≠so¬≠nals‚ÄĚ a l‚Äôusu¬≠ari, ha indi¬≠cat Bud√≥.

La con¬≠se¬≠llera ha asse¬≠gu¬≠rat que l‚Äôapli¬≠caci√≥ ser¬≠vir√† per donar res¬≠pos¬≠tes a dub¬≠tes sobre higi¬≠ene, salut, des¬≠pla√ßaments per¬≠me¬≠sos, cer¬≠ti¬≠fi¬≠cats i tr√†mits, assump¬≠tes tri¬≠bu¬≠ta¬≠ris, aju¬≠des a tre¬≠ba¬≠lla¬≠dors, empre¬≠ses i aut√≤noms; o pre¬≠gun¬≠tes sobre el curs esco¬≠lar, entre d‚Äôaltres q√ľesti¬≠ons.

Bud√≥ ha expli¬≠cat que l‚Äôapli¬≠caci√≥ ser¬≠vir√† tamb√© per ‚Äúdetec¬≠tar i poder solu¬≠ci¬≠o¬≠nar‚ÄĚ dife¬≠rents neces¬≠si¬≠tats soci¬≠als deri¬≠va¬≠des del con¬≠fi¬≠na¬≠ment pel coro¬≠na¬≠vi¬≠rus.

El Govern ha fet una crida a les empre­ses tec­nològiques perquè s’ani­min a desen­vo­lu­par noves solu­ci­ons que es puguin anar incor­po­rant a aquesta apli­cació.

La nova apli­cació se suma a una altra ja exis­tent des de fa dies, Stop­Co­vid19, ges­ti­o­nada pel Depar­ta­ment de Salut que diri­geix Alba Vergés.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-4-2020)

263 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: