EL MINISTERI DE TREBALL S’INVENTA LA LLENGUA ” BALÉÀ “

El Govern balear manifesta la seva preocupació i la seva queixa pel fet que des del Govern espanyol s’impulsi la fragmentació lingüística utilitzant denominacions diverses per referir-se a la llengua catalana, incloent-ne d’inventades i amb grafies no normatives. Així, a més de distingir habitualment entre català i valencià, en contra de criteris científics i de la jurisprudència dels tribunals espanyols, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ofereix la versió lingüística en «baléà» del Pla de sensibilització en seguretat i salut per al sector pesquer. Aquesta denominació no s’ajusta ni a la normativa ni a cap nomenclatura popular, i a més s’ofereix escrita en una ortografia no acadèmica.

Des de la Direcció General de Política Lingüística s’han fet gestions per aclarir els fets i exigir una rectificació i l’adequació a la llei i a la ciència. Les institucions oficials s’han de referir a la llengua pròpia de les Illes Balears com a «català» o, si ho considera necessari, i seguint el criteri del Consell d’Europa, com a «català/valencià», per evitar oferir dues versions lingüístiques idèntiques sota etiquetes diferents que poden donar peu a interpretar que es tracta de dues llengües diferents.
Informa:DBALEARS.CAT (18-5-2022)

81 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: