El Tribunal Constitucional ha anul·lat diversos articles de la llei d’Educació de Catalunya (LEC), aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2009, que regulaven les etapes educatives de Primària, Secundària i Batxillerat, o ensenyaments com els artístics, perquè no s’ajusten a la normativa estatal bàsica o l’envaeixen. En canvi, el tribunal ha declarat constitucionals els articles de la llei catalana sobre el règim d’immersió lingüística. La sentència, a la qual ha tingut accés l’ACN i que té data de l’11 d’abril passat, resol el recurs presentat l’any 2009 pel PP. El tribunal considera contraris a la Constitució diferents preceptes de l’article 112 sobre cossos docents de la Generalitat, ja que creu que “no poden alterar l’estructura dels cossos de funcionaris establerta per la legislació bàsica”.

El Constitucional tomba la pretensió del PP d’anul·lar alguns articles de la LEC que regulaven el règim lingüístic de l’educació. Per exemple, el tribunal avala que els alumnes que s’incorporen al sistema educatiu sense conèixer el català rebin una atenció lingüística personalitzada que els permeti iniciar l’aprenentatge en aquesta llengua, sempre que “no exclogui” que també la rebin amb “caràcter similar” aquells que no coneguin el castellà.

El tribunal també manté l’article de la LEC que preveu que el Govern determini “el currículum de l’ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i la regulació del marc horari”, perquè entén que es refereix al català, l’aranès i la literatura en aquestes llengües “com a assignatures de lliure configuració autonòmica”.

La sentència també avala l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’Aran, sempre que s’interpreti que “no es priva al castellà i al català” d’aquesta mateixa forma.

Informa:ELNACIONAL.CAT (25-4-2019)