EL TC ES CARREGA L’AUTODETERMINACIÓ I LA REPROVACIÓ DEL REI DEL PARLAMENT

El ple del Tribunal Constitucional ha suspès part de la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, del 25 de juliol del 2019, “sobre les propostes per a la Catalunya real”. El TC admet per unanimitat els incidents d’execució presentats pel govern de l’estat espanyol i n’anul·la una part. En la resolució anul·lada el Parlament tornava a declarar que exerciria de manera concreta el dret d’autodeterminació i reafirmava la reprovació del rei Felip VI.

Els magistrats també avisen la Mesa de la cambra i el seu president Roger Torrent de possibles responsabilitats penals.

El govern espanyol al·lega que aquests articles són contraris a l’STC 259/2015, del 2 de desembre, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya del 9 de novembre del 2015 “sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015”. El Tribunal Constitucional ha acordat suspendre’ls.

El TC també resol “traslladar al ministeri fiscal i el Parlament la petició de declaració de nul·litat de la resolució, amb l’objecte que en el termini de deu dies presentin les al·legacions que creguin convenients d’acord amb la “notificació de la present resolució al president del Parlament, Roger Torrent i Ramió; el secretari general Xavier Muro i Bas, i els membres de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez i Adriana Delgado i Herreros”. A tothom “se’ls adverteix de l’obligació d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint de les eventuals responsabilitats, la penal inclosa, en què poguessin incórrer”.

A més “es requereix al president del Parlament de Catalunya, els altres membres de la Mesa i el secretari general del Parlament, respectivament, l’obligació d’abstenir-se de fer cap actuació que consisteixi a complir els incisos impugnats de la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, com també el seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directament o indirectament suposi ignorar o eludir la sentència del Tribunal Constitucional 259/2015”.
Informa:ELNACIONAL.CAT (10-10-2019)

263 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: