EL TSJC CLOU LA CAUSA CONTRA QUIM TORRA PELS LLAÇOS GROCS

El magis­trat del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) que ins­tru­eix la causa con­tra el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, per no treure el llaç groc del Palau de la Gene­ra­li­tat tot i l’ordre de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC), con­si­dera que ja no calen més diligències d’inves­ti­gació.

No obs­tant això, ha donat tres dies a les parts perquè dema­nin alguna prova més. Si no ho fan, tan­carà la ins­trucció pel delicte de deso­bediència i dei­xarà el cas pre­pa­rat per anar a judici o l’arxi­varà.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-6-2019)

394 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: