EL TSJC ORDENA A UNA ESCOLA DEL PRAT ENTREGAR LLIBRES EN CASTELLÀ A UNA ALUMNA

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordena al director d’una escola del Prat de Llobregat a què doni el material didàctic d’una assignatura en castellà a una nena de 3r de Primària després que la seva família demanés que rebés aquesta assignatura en aquesta llengua i la justícia li donés la raó.

En la resolució judicial, que avança Vozpópuli, el TSJC condemna al Departament d’Educació de la Generalitat a pagar 600 euros en concepte dels costos del procés judicial, per no haver donat els llibres en castellà a l’alumna i a la resta de la classe, i obliga també a les autoritats educatives a disposar de la prova d’avaluació de l’assignatura en castellà.

Aquesta resoluciĂł arriba desprĂŠs de la del cas de la famĂ­lia de Canet de Mar, a la qual la justĂ­cia li ha donat la raĂł en la demanda que un 25% de les classes del centre es facin en castellĂ . El procĂŠs judicial del centre del Prat del Llobregat ĂŠs un dels mĂŠs de 80 oberts per diferents famĂ­lies que demanen rebre educaciĂł en espanyol des de 2005 a Catalunya.

Com també la família de Canet de Mar, la del Prat compta amb el suport de l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). Des d’aquesta plataforma s’afirma que l’escola del Prat podria haver entregat el material didàctic en castellà quan va aplicar les mesures cautelars perquè era a principi de curs i es podia canviar, però no ho van fer. Des de l’AEB, en declaracions a Vozpópuli, s’apunta que “el TSJC no deixa passar una i reprèn al director del col·legi pel seu intent d’escapolir-se de les mesures cautelars”.

La resolució judicial assenyala que “l’Administració demandada haurà d’adoptar, amb final d’aquesta etapa educativa, com menys pel que fa a les matèries o assignatures la llengua docent de les quals és el castellà, les mesures necessàries a fi que el fill i la resta dels alumnes en el curs i classe concernit disposin del material didàctic necessari, tant en català com en castellà, perquè puguin realitzar els exercicis en la llengua de la seva elecció”.

La resolució judicial apunta que requereix al director del col·legi perquè adopti “les disposicions pedagògiques oportunes amb vista a l’execució dels acords, donant informació detallada al Tribunal en el termini d’un mes”. “L’Administració demandada i el centre escolar hauran d’adoptar igualment les mesures necessàries per a preservar la identitat i la intimitat de la part recurrent i dels seus fills”.

Es dona la circumstància el col·legi i Educació poden interposar recurs de reposició contra aquest acte en el termini de cinc dies, segons l’acte, “sense perjudici de la seva immediata executivitat, expressant la infracció en què la resolució hagués incorregut segons el parer del recurrent”, afegint que “si no es complissin els requisits establerts, s’inadmetrà, mitjançant provisió no susceptible de recurs”.
Informa:ELTRIANGLE.EU (23-XII-2021)

157 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: