ELS ACAMPATS A LA UNIVERSITAT ESPEREN UNA SETMANA TENSA, PERÒ NO ES MOURAN

Els acampats a Universitat esperen una setmana ‚Äútensa‚ÄĚ per√≤ no es mouran ‚Äúpassi el que passi‚ÄĚ
Els participants reforcen les tendes perquè aguantin el fort vent d’un diumenge amb paella, xerrades i taller de castells
Els joves acam¬≠pats a pla√ßa Uni¬≠ver¬≠si¬≠tat espe¬≠ren una pro¬≠pera set¬≠mana ‚Äútensa‚ÄĚ per la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat que els desa¬≠llot¬≠gin, segons ha expli¬≠cat Pau, un dels par¬≠ti¬≠ci¬≠pants a la mobi¬≠lit¬≠zaci√≥. ‚ÄúVolem que la gent vin¬≠gui per ser m√©s forts. Som molts, per√≤ tamb√©, molt joves i molts estu¬≠diem. Ani¬≠rem fent relleus, per√≤ com m√©s siguem, millor‚ÄĚ, ha afir¬≠mat Pau aquest diu¬≠menge, i ha afe¬≠git: ‚ÄúNo ens mou¬≠rem passi el que passi. Hem aguan¬≠tat pluja, vent i com si ens ve un tor¬≠nado‚ÄĚ. El cinqu√® dia de l‚Äôacam¬≠pada est√† con¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nada pel fort vent, que ha obli¬≠gat els par¬≠ti¬≠ci¬≠pants a asse¬≠gu¬≠rar les ten¬≠des amb pesos com gar¬≠ra¬≠fes d‚Äôaigua o lli¬≠gant-les a arbres i altres ele¬≠ments ver¬≠ti¬≠cals. Seguint el fun¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ment d‚Äôaltres dies, s‚Äôhan orga¬≠nit¬≠zat xer¬≠ra¬≠des i tallers, en aquest cas, de cas¬≠tells, i tamb√© els han pre¬≠pa¬≠rat pae¬≠lla per dinar.

Segons han expli¬≠cat els acam¬≠pats aquest diu¬≠menge, els ha arri¬≠bat per ‚Äúdiver¬≠ses vies que aquesta pla√ßa l‚Äôhan dema¬≠nat Vox i PP‚ÄĚ per fer actes del 10-N, fet que els fa pen¬≠sar que els podrien desa¬≠llot¬≠jar. De tota manera, en les cam¬≠pa¬≠nyes elec¬≠to¬≠rals, no sem¬≠pre es con¬≠ce¬≠dei¬≠xen els per¬≠mi¬≠sos per a l‚Äôespai con¬≠cret de la via p√ļblica que dema¬≠nen els par¬≠tits. ‚ÄúFem una crida urgent que tot¬≠hom qui pugui acampi, perqu√® no ens puguin desa¬≠llot¬≠jar. Con¬≠tra el fei¬≠xisme, seguim acam¬≠pats i amb les con¬≠vic¬≠ci¬≠ons fer¬≠mes que no ens mou¬≠rem‚ÄĚ, ha recal¬≠cat Pau. Els joves acam¬≠pats ja van dema¬≠nar aquest dis¬≠sabte a trav√©s d‚Äôun comu¬≠ni¬≠cat refor√ßar la pro¬≠testa perqu√® temien un ‚Äúpos¬≠si¬≠ble immi¬≠nent desa¬≠llot¬≠ja¬≠ment, despr√©s de les √ļlti¬≠mes medi¬≠a¬≠ci¬≠ons amb Mos¬≠sos i ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons p√ļbli¬≠ques‚ÄĚ.

El fort vent d‚Äôaquest diu¬≠menge -amb alerta acti¬≠vada a Bar¬≠ce¬≠lona i a la resta de Cata¬≠lu¬≠nya- est√† ‚Äúcon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nant molt‚ÄĚ la cin¬≠quena jor¬≠nada de pro¬≠testa a pla√ßa Uni¬≠ver¬≠si¬≠tat, ha asse¬≠nya¬≠lat Pau. El vent ha obli¬≠gat a asse¬≠gu¬≠rar les ten¬≠des i alguns par¬≠ti¬≠ci¬≠pants han mar¬≠xat, tamb√© perqu√® s‚Äôacaba el cap de set¬≠mana, ha apun¬≠tat Pau. Els acam¬≠pats inten¬≠ten que el nom¬≠bre de par¬≠ti¬≠ci¬≠pants es man¬≠tin¬≠gui i, segons cal¬≠cu¬≠len, en els moments de m√©s aflu√®ncia hi ha hagut un miler de par¬≠ti¬≠ci¬≠pants a la mobi¬≠lit¬≠zaci√≥.

El diu¬≠menge ha por¬≠tat dese¬≠nes de per¬≠so¬≠nes a treure el cap a pla√ßa Uni¬≠ver¬≠si¬≠tat per donar suport als acam¬≠pats i por¬≠tar-los pro¬≠vi¬≠si¬≠ons de men¬≠jar, mate¬≠rial de neteja o altres objec¬≠tes que els puguin ser √ļtils, com mata¬≠las¬≠sos. Alguns tamb√© hi han anat a pas¬≠se¬≠jar per mirar encu¬≠ri¬≠o¬≠sits com avan√ßa la pro¬≠testa, com s‚Äôorga¬≠nit¬≠zen els seus par¬≠ti¬≠ci¬≠pants o per assis¬≠tir a alguna de les acti¬≠vi¬≠tats orga¬≠nit¬≠za¬≠des. L‚Äôolor de les pae¬≠lles que uns cui¬≠ners els han pre¬≠pa¬≠rat per dinar ha atret m√©s via¬≠nants i turis¬≠tes a la pla√ßa.

Els joves acam¬≠pats a pla√ßa Uni¬≠ver¬≠si¬≠tat es defi¬≠nei¬≠xen com la ‚Äôgene¬≠raci√≥ 14-O‚Äô, data en qu√® es va fer p√ļblica la sent√®ncia con¬≠dem¬≠nat√≤ria dels l√≠ders inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes. ‚ÄúEl 14 d‚Äôoctu¬≠bre els joves ens vam autor¬≠ga¬≠nit¬≠zar i vam sor¬≠tir al car¬≠rer per defen¬≠sar els nos¬≠tres drets, perqu√® por¬≠tem molt de temps cre¬≠mats, en qu√® veiem que no se‚Äôns res¬≠pecta com a joves‚ÄĚ, ha dit Pau, per afe¬≠gir: ‚ÄúI el 14 d‚Äôoctu¬≠bre tamb√© se‚Äôns va comen√ßar a per¬≠se¬≠guir poli¬≠ci¬≠al¬≠ment i judi¬≠ci¬≠al¬≠ment‚ÄĚ.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-11-2019)

283 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: