ELS JARDINS DE LA CASA REIAL: 91 COPS EL CAMP NOU

“Els jardins de la Casa Reial:91 cops el Camp Nou”

( ROGER TUGAS )
El complex de la Zarzuela, on resideix la Casa Reial, és un espai força desconegut, especialment, pel que fa a l’espai exterior, ja que les imatges oficials que s’ofereixen normalment són dels despatxos o d’estances internes. A vegades, però, es filtren detalls que permeten conèixer la magnitud de les zones verdes de què gaudeixen els monarques i familiars, com en els plecs per contractar un servei extern de jardineria. Segons aquests, els jardins i boscos tenen una superfície de 65 hectàrees, l’equivalent a 91 cops el Camp Nou.

Quasi la majoria dels espais verds són del Palau de la Zarzuela, amb 31 hectàrees, de les quals 2,4 són de jardí privat. És l’edifici on els monarques tenen els despatxos per treballar i on viuen els emèrits, tot i que algunes informacions periodístiques recents apunten que Joan Carles I n’hauria estat expulsat pel seu fill. La residència de Felip VI, Letícia i les seves filles, al seu torn, tindrien 25 hectàrees de zones verdes, de les quals 1,3 serien pròpiament el jardí privat.

Segons s’ha publicat en altres mitjans, a més, als boscos de la Zarzuela, en un complex situat als afores de Madrid, hi viuen cérvols i altres animals i als jardins hi ha una piscina, una pista de tennis i una d’esquaix, camps de tir o fins i tot unes pistes d’hípica o un pavelló de caça. En aquests espais també hi hauria una ermita on s’hi haurien fet bateigs i comunions reials.

Per tenir-ne cura, el complex de la Zarzuela havia arribat a tenir una plantilla de 25 jardiners amb dedicació exclusiva al jardí, segons es detalla en els plecs de contractació, tot i que ara només en queden 16 i s’ha optat per externalitzar una part de les tasques, sobretot després que el 2003 es remodelessin integralment els jardins. S’hi van incloure més fonts, escultures, passeigs i gespa, incrementant la feina de manteniment fins al punt de requerir que es dupliqués la contractació de mitjans i personal extern.

L’adjudicació tancada a mitjans de maig preveu les tasques de suport durant un any, amb un cost de 380.405,7 euros, tot i que també se’n preveu possibles pròrrogues fins a quatre anys, cosa que implicaria que l’empresa que ha guanyat el concurs -una unió temporal de Constructora San José i El Ejido Viveros Integrales, per davant de l’oferta de Ferrovial- ingressés més de 1,5 milions, en total.

El plecs també recopilen informació sobre el preu abonat en anteriors adjudicacions per fer aquest feina, des del 2014, a Ferrovial i Tragsa, successivament. Si finalment l’actual contracte s’allargués fins al 2023, el cost de manteniment dels jardins i boscos de la Zarzuela sumaria 3,1 milions en deu anys. Una elevada quantitat que es deu, segons els mateixos documents de la licitació, al fet que es tracta d’un “jardí històric” -dissenyat el segle XVII-, una categoria que “afecta a la forma de treballar en ells”.

Així mateix, “aquests jardins necessiten d’una atenció constant, ja que, a la seva gran diversitat d’estils, dissenys i traçats, se li sumen una gran varietat botànica, tant d’arbres com d’arbusts i precisant unes feines molt especials i acurades per aconseguir la seva perfecta conservació”. El fet que determinades tasques amb eines sorolloses com un tallagespes a prop dels edificis no es poden fer en horari laboral, per evitar molèsties, provoca “pèrdues de rendiment i costos econòmics”. Els plecs també preveuen la necessitat de plantar unes 21.000 flors anuals, en diferents temporades.

Un hort de llegums i hortalisses

Les zones verdes del complex inclouen tant jardins privats pròpiament dits com entorns d’edificis on s’hi fan actes oficials, així com espais forestals perifèrics, intermedis i de transició. També hi ha una zona d’hort destinada al cultiu de llegums i hortalisses per al propi consum. L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de l’adequació i millora de tots aquests espais -junt amb els jardiners en plantilla.

L’empresa, segons els plecs de licitació, haurà de fer tasques que requereixen “una maquinària, utillatge i personal altament especialitzat per a la realització de tasques i/o treballs que no són possibles d’executar amb mitjans propis, com ara: airejat i millora d’àrees amb gespa amb la utilització d’escarificadores, punxonadores, adobadores, extracció de pans de gespa amb maquinària especialitzada, plantacions d’arbrat singular, podes de trepa amb utilització de plataformes telescòpiques d’alçada, reposició de tanques, subministrament i plantació de flor de temporada, etc”.
Informa:NACIODIGITAl.CAT (22-6-2020)

211 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: