ELS MINISTERIS ESPANYOLS CREARAN ” UNITATS DE LLENGÜES” PER ADAPTAR-SE AL PLURILINGÜISME DE L’ESTAT

El Govern espanyol ha aprovat aquesta setmana les pautes per a impulsar i actualitzar l’ús de les llengües oficials autonòmiques dins de l’Administració General de l’Estat (AGE) per a impulsar la política lingüística i, dins d’elles, es durà a terme la creació d’Unitats de Llengües en els Ministeris en les quals es designarà a una persona com a interlocutor amb l’Oficina de Llengües.

El Govern espanyol ha explicat que «es basa en les activitats de conscienciació desenvolupades amb èxit en altres matèries, com les unitats de transparència». També han traslladat altres pautes com l’adopció de mesures de sensibilització i conscienciació entre els empleats públics de serveis centrals i, en aquesta línia, un augment de les activitats de formació.

Així mateix, recomanen establir un sistema d’indicadors per a organitzar la informació mitjançant un sistema que permeti quantificar, avaluar i mesurar el que es fa, així com revisar i actualitzar el repositori dels documents amb la creació d’un nou en coordinació amb la Direcció General de Governança, «responsable de les qüestions relatives a imatge institucional». Finalment, també han suggerit la dotació de mitjans personals i materials per a desenvolupar la política lingüística i la implementació d’una metodologia per a la validació de pàgines web.

Per part seva, el secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, ha destacat que «les llengües són riquesa i varietat» i que les llengües són un dret del ciutadà i és un deure de l’Administració garantir aquest dret.

El secretari d’Estat ha fet balanç de l’activitat de l’Oficina de Llengües, dependent del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, en la reunió del Consell de Llengües Oficials de l’AGE, òrgan col·legiat interministerial integrat per tots els departaments ministerials i al qual han assistit representants de les comunitats autònomes amb llengües cooficials de Catalunya, Comunitat Foral de Navarra, País Valencià, Illes Balears i Galícia.

Han participat també en la reunió la directora de gestió editorial del BOE, Susana Gómez, la directora acadèmica de l’Institut Cervantes, Carmen Pastor, el director de l’INAP, Mariano Fernández Enguita, i l’expert independent del Consell d’Europa per a la Carta de Llengües Regionals i Minoritàries, Albert Branchadell.

Hernández Spínola ha subratllat que la ràpida generalització de les reunions telemàtiques ha ajudat molt a la cooperació territorial i la cogovernança. «Si tot mecanisme de cooperació i col·laboració és indispensable en un Estat descentralitzat com el nostre, encara té més rellevància en la matèria que ens ocupa, la política lingüística i les llengües oficials», ha emfatitzat.
Informa:DBALEARS.CAT (1-1-2021)

275 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: