L’informe ombra constitueix un informe sobre la instrucció i el judici oral i vulneració de drets civils i polítics a Catalunya en relació al cas. El mencionat informe serà presentat a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans (ACNUDH) per a la seva consideració en el marc de l’Examen Periòdic Universal (EPU) que passarà Espanya durant la sessió del Consell de Drets Humans del gener de 2020.

Els informes ombra són les contribucions escrites que les ONG envien als diferents òrgans i mecanismes de les nacions unides en els procediments de revisió de la situació de drets (ja sigui del Consell de Drets Humans o, com en aquest cas, dels comitès que supervisen la implementació dels principals tractats de drets humans). Se’n diu així, informe ombra (o informe paral·lel), perquè se suggereix que s’hi inclou la informació que l’Estat no aportarà.

L’examen periòdic universal és un procediment al qual se sotmeten tots els estats membre de les Nacions Unides cada quatre anys per a una revisió de la situació de drets humans a l’Estat, independentment de la ratificació o no dels tractats internacionals. És un procediment bàsicament polític que consisteix en un “diàleg interactiu” entre els membres del Consell de Drets Humans i l’estat examinat. El procediment conclou amb la formulació de recomanacions dels membres del Consell a l’Estat. L’Estat indicarà si les accepta totalment o parcial o no les accepta. L’únic seguiment que es fa és en el marc del procediment següent d’EPU.

Informa:ELNACIONAL.CAT (18-7-2019)