ELS RESIDENTS ESTRANGERS VOLEN MÉS APRENDRE EL CATALÀ QUE NO PAS ELS CASTELLANS

Els residents estrangers tenen més interès a aprendre català que els castellans.
El 61,7 % dels residents estrangers a Catalunya tenen interès a aprendre català.
(MALENA RAMAJO )

Els residents a Catalunya provinents de l’estranger tenen més interès a aprendre català que els residents nascuts a la resta de l’Estat espanyol, segons dades recollides a l’InformeCat 2022 de Plataforma per la Llengua. El 61,7 % dels residents a Catalunya nascuts fora de l’Estat espanyol afirmen que tenen interès a aprendre català o millorar-ne el coneixement, mentre que només el 27,7 % dels residents nascuts a la resta de l’Estat espanyol ho afirmen.

Tanmateix, en ser preguntats per si han fet cursos de català per a adults, el percentatge es redueix en tots dos grups, ja que només ho han fet un 30,9 % dels estrangers i el 20,6 % dels castellans. Les dades són de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població del 2018, feta per la Generalitat de Catalunya.

Aquesta és una de les cinquanta dades que recull l’informe de Plataforma per la Llengua amb l’objectiu de fer una panoràmica de la salut del català en diversos àmbits: en l’àmbit sociodemogràfic, en la cultura i els mitjans de comunicació, l’empresa i els serveis, l’educació, la justícia i internet. Una altra dada, obtinguda per una enquesta de GESOP encarregada per l’entitat, assenyala que un 50,9 % dels catalanoparlants de Catalunya creuen que canviar al castellà quan algú els parla en aquesta llengua no implica cap amenaça per al català, un percentatge que augmenta fins al 70,4 % tenint en compte la població general.

La meitat dels residents de Catalunya, el 52,8 %, consideren que els més joves parlen menys català que abans, una situació de la qual els joves són conscients, ja que el 71,4 % dels entrevistats entre 16 i 29 anys pensen que abans els joves parlaven més en català.

La mateixa enquesta recull que el 32 % dels habitants de Catalunya té el mòbil configurat en català, un percentatge inferior al del total de catalanoparlants, que és del 36 %, segons l’Enquesta d’usos lingüístics de la població del 2018. En aquest sentit, l’edat apareix com un factor diferencial, ja que, entre els catalanoparlants, un 71,1 % de les persones de més de 65 anys tenen el mòbil en català, mentre que el percentatge per al grup de joves, de 16 a 29 anys, tan sols és del 49,3 %.

L’informe se centra en l’estat del català a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i compara alguns aspectes entre els tres territoris. Així, per exemple, determina que la majoria de la població coneix la unitat de la llengua, és a dir, que el català a cadascun d’aquests territoris és la mateixa llengua. Tanmateix, hi ha un desconeixement més gran sobre la qüestió al País Valencià i entre els castellanoparlants.
Informa:ELNACIONAL.CAT (27-I-2023)

58 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: