ENUIG CREIXENT A CATALUNYA PER LA PASSIVITAT DE L’ESTAT

Enuig creixent a Catalunya per la passivitat de l’Estat
El govern exigeix ‚Äúmesures m√©s efectives‚ÄĚ, com el confinament total, i acusa l‚Äôexecutiu espanyol, que el continua ignorant, d‚Äôemetre ‚Äúproclames patri√≤tiques‚ÄĚ
ERC, la CUP i JxCat fan pinya amb Torra
( ÒSCAR PALAU РBARCELONA )
El males¬≠tar expres¬≠sat pel pre¬≠si¬≠dent Quim Torra en la con¬≠fer√®ncia de diri¬≠gents auton√≤mics de diu¬≠menge amb les mesu¬≠res i mane¬≠res de fer del govern espa¬≠nyol en la crisi con¬≠tra el coro¬≠na¬≠vi¬≠rus, fins al punt de ser l‚Äô√ļnic que es va negar a sig¬≠nar la decla¬≠raci√≥ con¬≠junta a qu√® se‚Äôls va ins¬≠tar al final, va esde¬≠ve¬≠nir ahir enuig evi¬≠dent de tot l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu i els grups que li donen suport, que veuen amb des¬≠es¬≠pe¬≠raci√≥ com es mant√© la pas¬≠si¬≠vi¬≠tat d‚Äôuns diri¬≠gents esta¬≠tals que nom√©s res¬≠po¬≠nen amb cri¬≠des est√®rils a la uni¬≠tat a les peti¬≠ci¬≠ons de m√©s fer¬≠mesa que arri¬≠ben des de Cata¬≠lu¬≠nya. ‚ÄúTorno a dema¬≠nar al govern espa¬≠nyol que auto¬≠ritzi de manera imme¬≠di¬≠ata el pla de con¬≠fi¬≠na¬≠ment que li hem fet arri¬≠bar, aix√≠ com totes les mesu¬≠res que des de diven¬≠dres hem anat pro¬≠po¬≠sant‚ÄĚ, dema¬≠nava el mateix Torra, en una breu com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa al mig¬≠dia en qu√® con¬≠fir¬≠mava que tamb√© ha con¬≠tret el virus.

Si en dies ante¬≠ri¬≠ors la den√ļncia es va cen¬≠trar en el fet que es van arra¬≠bas¬≠sar injus¬≠ti¬≠fi¬≠ca¬≠da¬≠ment les com¬≠pet√®ncies en Sani¬≠tat i Pro¬≠tecci√≥ Civil, ahir la con¬≠se¬≠llera de la Pre¬≠sid√®ncia, Merit¬≠xell Bud√≥, va insis¬≠tir a exi¬≠gir que s‚Äôimposi el con¬≠fi¬≠na¬≠ment total a casa dels ciu¬≠ta¬≠dans, amb l‚Äô√ļnica excepci√≥ dels ser¬≠veis essen¬≠ci¬≠als, una mesura que l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu catal√† ja t√© a punt, per√≤ que no pot dic¬≠tar sense l‚Äôauto¬≠rit¬≠zaci√≥ de l‚Äôesta¬≠tal, que ahir va optar per con¬≠ti¬≠nuar mirant cap a una altra banda. ‚ÄúNo es tracta de cap bata¬≠lla pol√≠tica, ni d‚Äôembol¬≠ca¬≠llar-se en cap ban¬≠dera, sin√≥ de pren¬≠dre mesu¬≠res m√©s efi¬≠ci¬≠ents i m√©s r√†pides, i tots els experts hi coin¬≠ci¬≠dei¬≠xen‚ÄĚ, reblava Bud√≥ en una com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa telem√†tica, despr√©s d‚Äôuna vide¬≠o¬≠con¬≠fer√®ncia del pre¬≠si¬≠dent per expo¬≠sar la situ¬≠aci√≥ als grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris. Bud√≥ tamb√© ins¬≠tava el govern de Pedro S√°nchez a a√Įllar els focus m√©s peri¬≠llo¬≠sos, com va fer dijous la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat a la conca d‚Äô√ídena. ‚ÄúEstem segurs que ho aca¬≠bar√† fent, i fins lla¬≠vors seran hores per¬≠du¬≠des‚ÄĚ, lamen¬≠tava.

La con¬≠se¬≠llera va dei¬≠xar clar que si Torra es va negar a afe¬≠gir-se al con¬≠jur auton√≤mic √©s perqu√® tenia ‚Äúun 100% de con¬≠tin¬≠gut de pro¬≠pa¬≠ganda pol√≠tica‚ÄĚ, i no √©s el que cal per fer front a la crisi. ‚ÄúNo tindr√≠em cap pro¬≠blema a sig¬≠nar un docu¬≠ment que recoll√≠s mesu¬≠res m√©s efec¬≠ti¬≠ves, com el con¬≠fi¬≠na¬≠ment total‚ÄĚ, reblava Bud√≥. En aquesta l√≠nia, el con¬≠se¬≠ller d‚ÄôInte¬≠rior, Miquel Buch, recor¬≠dava que el que reclama el govern, pac¬≠tat ahir amb t√®cnics i experts en la reuni√≥ del Pro¬≠ci¬≠cat, ‚Äúno t√© una ide¬≠o¬≠lo¬≠gia pol√≠tica‚ÄĚ. ‚ÄúNo √©s hora de pro¬≠cla¬≠mes ideol√≤giques i patri√≤tiques, sin√≥ de pren¬≠dre mesu¬≠res reals i efec¬≠ti¬≠ves‚ÄĚ, retreia, i lamen¬≠tava que l‚ÄôEstat hagi optat per ‚Äúsub¬≠or¬≠di¬≠nar‚ÄĚ el govern.

Entre¬≠tant, les dures cr√≠tiques la vig√≠lia de la minis¬≠tra de Defensa, Mar¬≠ga¬≠rita Robles, que va asse¬≠nya¬≠lar que √©s Torra qui fa peri¬≠llar la salut dels cata¬≠lans i el va q√ľesti¬≠o¬≠nar fins i tot com a diri¬≠gent per no haver-se afe¬≠git a l‚Äôadhesi√≥ incon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal que pre¬≠te¬≠nia La Mon¬≠cloa, ahir van deri¬≠var en silen¬≠cis, inter¬≠pre¬≠ta¬≠bles com a menys¬≠preus a les deman¬≠des cata¬≠la¬≠nes. Nom√©s la minis¬≠tra por¬≠ta¬≠veu, Mar√≠a Jes√ļs Mon¬≠tero, en un to menys dur per√≤ igual de pater¬≠na¬≠lista, va insis¬≠tir que ‚Äúno √©s el moment d‚Äôentre¬≠te¬≠nir-se en detalls sobre les com¬≠pet√®ncies‚ÄĚ, que han de pas¬≠sar ‚Äúa un segon pla‚ÄĚ, perqu√® est√† en joc la salut dels ‚Äúcom¬≠pa¬≠tri¬≠o¬≠tes‚ÄĚ. ‚ÄúAquest √©s un com¬≠bat glo¬≠bal, i no es podr√† fer sense l‚Äôobs¬≠ti¬≠naci√≥ de tots‚ÄĚ, hi afe¬≠gia, i ins¬≠tava a ‚Äúno ente¬≠lar‚ÄĚ l‚Äôobjec¬≠tiu amb comen¬≠ta¬≠ris pol√≠tics.

Els grups inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes, pel seu cant√≥, van fer pinya abso¬≠luta amb les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons del govern i les exig√®ncies a l‚ÄôEstat. ERC, que subrat¬≠llava que totes les mesu¬≠res de l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu s√≥n ‚Äúcom¬≠par¬≠ti¬≠des‚ÄĚ i que ‚Äúest√† actu¬≠ant a l‚Äôuna‚ÄĚ, s‚Äôins¬≠tava a man¬≠te¬≠nir el lide¬≠ratge i a ser ‚Äúexi¬≠gents amb un estat que no est√† pre¬≠nent les mesu¬≠res necess√†ries‚ÄĚ, men¬≠tre cri¬≠ti¬≠cava el des¬≠ple¬≠ga¬≠ment de l‚Äôex√®rcit. La CUP hi coin¬≠ci¬≠dia, i lamen¬≠tava, a m√©s, la ‚Äúinne¬≠cess√†ria recen¬≠tra¬≠lit¬≠zaci√≥ de com¬≠pet√®ncies‚ÄĚ, que pot supo¬≠sar un ‚Äúrisc‚ÄĚ, aler¬≠tava, per a certs drets civils i pol√≠tics. JxCat tamb√© ins¬≠tava l‚ÄôEstat a pren¬≠dre les ‚Äúmesu¬≠res m√©s dr√†sti¬≠ques‚ÄĚ que li exi¬≠geix el govern, i hi afe¬≠gia una petici√≥ als bancs: el retorn en ‚Äúacci¬≠ons soci¬≠als‚ÄĚ dels 40.000 mili¬≠ons que van rebre per ser res¬≠ca¬≠tats arran de la crisi econ√≤mica. En un to inu¬≠su¬≠al¬≠ment suau, Cs i el PP van recla¬≠mar ‚Äúlle¬≠ial¬≠tat i coo¬≠pe¬≠raci√≥‚ÄĚ entre ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons, per√≤ van evi¬≠tar dir si ava¬≠len les deman¬≠des del govern a l‚ÄôEstat. Nom√©s el PSC va rei¬≠te¬≠rar el ‚Äúdis¬≠gust‚ÄĚ amb Torra per no haver-se afe¬≠git al con¬≠jur auton√≤mic, i va insis¬≠tir a recla¬≠mar al govern que s‚Äôafe¬≠geixi a la lluita ‚Äúunit√†ria i con¬≠junta‚ÄĚ per tre¬≠ba¬≠llar coor¬≠di¬≠na¬≠da¬≠ment, igual que van fer els comuns, per als quals ‚Äú√©s moment de coo¬≠pe¬≠rar i no de com¬≠pe¬≠tir‚ÄĚ.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-3-2020)

263 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: