ERC I JUNTS S’ESPOLSEN LA PRESSI√ď DELS PRESSUPOSTOS

ERC i Junts s’espolsen la pressió pels pressupostos.
Vilalta continua instant els exsocis i es resisteix a comptar amb els socialistes, a qui avisa que estan ‚Äúmolt lluny‚ÄĚ pels comptes estatals.
Junts evita ara condicionar el suport a una q√ľesti√≥ de confian√ßa.
(ÒSCAR PALAU РBARCELONA )
Una set¬≠mana despr√©s del divorci, ERC i Junts miren d‚Äôimpo¬≠sar el seu relat amb vista a la gran pedra de toc que afronta el debi¬≠li¬≠tat exe¬≠cu¬≠tiu de Pere Ara¬≠gon√®s: l‚Äôapro¬≠vaci√≥ o no del pres¬≠su¬≠post del 2023. Uns i altres van man¬≠te¬≠nir ahir, si b√© amb algun mat√≠s, les posi¬≠ci¬≠ons dels √ļltims dies per espol¬≠sar-se la pressi√≥. Els repu¬≠bli¬≠cans des¬≠cri¬≠vien aix√≠ que ara la seva √©s una ‚Äúcoa¬≠lici√≥ amb la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia‚ÄĚ, i refer¬≠ma¬≠ven que la pri¬≠o¬≠ri¬≠tat √©s apro¬≠var els comp¬≠tes amb els grups sobi¬≠ra¬≠nis¬≠tes. √Čs a dir, Junts ‚Äď‚Äúsi eren bons la set¬≠mana pas¬≠sada, ho con¬≠ti¬≠nuen sent aquesta‚ÄĚ, repe¬≠tia la por¬≠ta¬≠veu Marta Vilalta‚Äď, comuns i fins i tot la CUP, amb qui mira¬≠ran de ‚Äúrefer com¬≠pli¬≠ci¬≠tats que no s‚Äôhau¬≠rien d‚Äôhaver refre¬≠dat mai‚ÄĚ, despr√©s que en els √ļltims dies s‚Äôhan obert t√≠mida¬≠ment a par¬≠lar-ne, amb con¬≠di¬≠ci¬≠ons. Junts, en canvi, insis¬≠tia en l‚Äô‚Äúextrema feblesa‚ÄĚ del govern, que no pot garan¬≠tir l‚Äôesta¬≠bi¬≠li¬≠tat, i recor¬≠dava a ERC que ja no es parla dels comp¬≠tes d‚Äôun exe¬≠cu¬≠tiu de coa¬≠lici√≥ i sols els hau¬≠rien fet dife¬≠rents. ‚ÄúLa pressi√≥ a Junts nom√©s √©s una coar¬≠tada per jus¬≠ti¬≠fi¬≠car els seus pac¬≠tes amb el PSC o el PSOE‚ÄĚ, res¬≠po¬≠nia el seu por¬≠ta¬≠veu, Josep Rius, que, aix√≤ s√≠, ahir evi¬≠tava con¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nar el suport a una q√ľesti√≥ de con¬≠fian√ßa que el pre¬≠si¬≠dent Ara¬≠gon√®s ‚Äúsap que per¬≠dria‚ÄĚ. ‚ÄúJunts no es desent√©n de res, m√©s aviat al con¬≠trari‚ÄĚ, insis¬≠tia.

Els repu¬≠bli¬≠cans, en tot cas, van remar¬≠car la fre¬≠dor abso¬≠luta amb el PSC, a qui retre¬≠uen ja no sols que no faci prou per a la fi de la repressi√≥ i la reso¬≠luci√≥ del con¬≠flicte, sin√≥ que tam¬≠poc com¬≠pleixi en aspec¬≠tes de gesti√≥ esta¬≠tal com l‚Äôexe¬≠cuci√≥ pres¬≠su¬≠post√†ria o les incid√®ncies a roda¬≠lies. ‚ÄúMalau¬≠ra¬≠da¬≠ment el PSC no com¬≠par¬≠teix la visi√≥ glo¬≠bal de les pri¬≠o¬≠ri¬≠tats del pa√≠s, i aix√≤ difi¬≠culta molt√≠ssim‚ÄĚ, etzi¬≠bava Vilalta, que li retreia que s‚Äôobri pels comp¬≠tes per√≤ no pels grans con¬≠sen¬≠sos. De fet, anava m√©s enll√† i ja avi¬≠sava els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes que ERC ‚Äúest√† molt lluny‚ÄĚ d‚Äôapro¬≠var el pres¬≠su¬≠post de l‚ÄôEstat, per l‚Äôincom¬≠pli¬≠ment de l‚Äô√ļltim acord del 2022 per√≤ tamb√© perqu√® veu massa ‚Äúcon¬≠tin¬≠gut arma¬≠men¬≠tista‚ÄĚ i massa poc de social en el pro¬≠jecte del 2023. Els repu¬≠bli¬≠cans, que encara no han deci¬≠dit ‚Äďtenen fins diven¬≠dres‚Äď si hi pre¬≠sen¬≠ten esmena a la tota¬≠li¬≠tat, evi¬≠ta¬≠ven con¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nar-ho a aven√ßos en la taula de di√†leg sobre una reforma de la sedici√≥, per exem¬≠ple, si b√© √©s evi¬≠dent que van √≠nti¬≠ma¬≠ment lli¬≠gats. √Čs per no per¬≠dre for√ßa en la nego¬≠ci¬≠aci√≥ que es volen estal¬≠viar el suport del PSC a Cata¬≠lu¬≠nya, tot i que Vilalta es resis¬≠tia ahir a des¬≠car¬≠tar-lo del tot, a difer√®ncia del que havia fet fa uns dies el l√≠der del par¬≠tit, Oriol Jun¬≠que¬≠ras. Despr√©s, aix√≤ s√≠, ni Ara¬≠gon√®s ni els seus nous con¬≠se¬≠llers ‚Äďahir mateix, Quim Nadal apos¬≠tava per apro¬≠var-los ‚Äúamb qui sigui‚ÄĚ abans de pror¬≠ro¬≠gar-los i Merit¬≠xell Ser¬≠ret no des¬≠car¬≠tava cap esce¬≠nari‚Äď han evi¬≠tat repe¬≠tir el mateix mis¬≠satge, fet que va apro¬≠fi¬≠tar Junts per fur¬≠gar en les ‚Äúdis¬≠crep√†ncies inter¬≠nes‚ÄĚ i dema¬≠nar a ERC un ‚Äúacord de clare¬≠dat‚ÄĚ sobre amb qui vol apro¬≠var els comp¬≠tes i amb quins suports par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris compta des d‚Äôara.

Junts ‚Äďque, per cert, man¬≠tindr√† en l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiva tots els excon¬≠se¬≠llers tret de Josep M. Argi¬≠mon, que no √©s afi¬≠liat, per fis¬≠ca¬≠lit¬≠zar el govern‚Äď va ins¬≠tar els exso¬≠cis a pre¬≠sen¬≠tar-los ja els comp¬≠tes per valo¬≠rar-los, petici√≥ que tamb√© va fer el PSC, que es con¬≠ti¬≠nua ofe¬≠rint. ‚ÄúNo dona¬≠rem un xec en blanc, per√≤ els volem tre¬≠ba¬≠llar des de la res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat‚ÄĚ, insis¬≠tia la por¬≠ta¬≠veu, √ąlia Tor¬≠to¬≠lero, que veu¬≠ria un ‚Äúfrac√†s‚ÄĚ si hi ha pr√≤rroga. El PSC, aix√≤ s√≠, es nega a lli¬≠gar els comp¬≠tes cata¬≠lans amb els esta¬≠tals: ‚ÄúS√≥n dos esce¬≠na¬≠ris dife¬≠rents, no han estat mai vin¬≠cu¬≠lats i mai ho han d‚Äôestar‚ÄĚ, deia.

Entre¬≠tant els comuns, que tamb√© sepa¬≠ren la nego¬≠ci¬≠aci√≥ de la del pres¬≠su¬≠post de Bar¬≠ce¬≠lona, van dir ahir, despr√©s de reu¬≠nir-se diven¬≠dres amb Ara¬≠gon√®s, que no veuen les ‚Äúcon¬≠di¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ per a una alian√ßa esta¬≠ble amb el govern i hi nego¬≠ci¬≠a¬≠ran ‚Äúllei a llei, i decret a decret‚ÄĚ. El seu por¬≠ta¬≠veu, Joan Mena, va retreure a ERC que con¬≠tinu√Į bus¬≠cant Junts mal¬≠grat el cop de porta al pres¬≠su¬≠post, i no hi doni un ‚Äúgir‚ÄĚ d‚Äôesquer¬≠res. El pre¬≠si¬≠dent man¬≠tindr√† aquests dies tro¬≠ba¬≠des amb els l√≠ders par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris del PSC, Junts i la CUP.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-X-2022)

97 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: