ERC VOL QUE ELS EURODIPUTATS NO CALLIN EN LA INHABILITACI√ď DE JUNQUERAS

ERC ja ha donat res­posta a la decisió de la Junta Elec­to­ral Cen­tral d’inha­bi­li­tar Jun­que­ras i ha dema­nat a aquest òrgan que no exe­cuti l’acord. Al mateix temps l’informa que pre­sen­ta­ran recurs al Tri­bu­nal Suprem con­tra la decisió de la junta.

Aquesta, per√≤, no √©s l‚Äô√ļnica reacci√≥ dels repu¬≠bli¬≠cans. Ahir tamb√© l‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tada d‚ÄôERC Diana Riba es va adre√ßar per carta als dipu¬≠tats de la cam¬≠bra euro¬≠pea i els va dema¬≠nar ‚Äúno que¬≠dar callats‚ÄĚ davant la ‚Äúvio¬≠laci√≥ mas¬≠siva dels drets fona¬≠men¬≠tals‚ÄĚ per part de la Junta Elec¬≠to¬≠ral Cen¬≠tral (JEC). La repu¬≠bli¬≠cana els explica en la mis¬≠siva la decisi√≥ de l‚Äô√†rbi¬≠tre elec¬≠to¬≠ral d‚Äôinha¬≠bi¬≠li¬≠tar el pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, i vetar que Oriol Jun¬≠que¬≠ras pugui acce¬≠dir a la seva acta de dipu¬≠tat a l‚Äôeuro¬≠cam¬≠bra.

L‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tada repu¬≠bli¬≠cana qua¬≠li¬≠fica ‚Äúd‚Äôil¬∑legals‚ÄĚ aques¬≠tes deci¬≠si¬≠ons. Riba tamb√© els explica que la decisi√≥ de la JEC va tenir lloc un dia abans del debat d‚Äôinves¬≠ti¬≠dura de Pedro S√°nchez, una situ¬≠aci√≥ que, segons ella, evi¬≠den¬≠cia les ‚Äúimpli¬≠ca¬≠ci¬≠ons pol√≠tiques‚ÄĚ de la reso¬≠luci√≥.

‚ÄúEl vell r√®gim d‚ÄôEspa¬≠nya est√† inc√≤mode amb el di√†leg entre el govern catal√† i l‚Äôespa¬≠nyol per tro¬≠bar una soluci√≥ pol√≠tica a un con¬≠flicte pol√≠tic‚ÄĚ, escriu. Aix√≠ mateix, l‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tada con¬≠tra¬≠posa la lega¬≠li¬≠tat euro¬≠pea, a trav√©s del Tri¬≠bu¬≠nal de Just√≠cia de la Uni√≥ Euro¬≠pea (TJUE), amb l‚Äôespa¬≠nyola, en qu√® ‚Äúun √≤rgan admi¬≠nis¬≠tra¬≠tiu deso¬≠be¬≠eix les corts euro¬≠pees‚ÄĚ. ‚ÄúDavant aques¬≠tes vio¬≠la¬≠ci¬≠ons mas¬≠si¬≠ves dels drets fona¬≠men¬≠tals, el Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu no pot que¬≠dar callat‚ÄĚ, afirma. Riba rei¬≠tera la neces¬≠si¬≠tat de la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ de ‚Äúpro¬≠te¬≠gir-se‚ÄĚ davant les ‚Äúinter¬≠fer√®ncies il¬∑legals‚ÄĚ. ‚Äú√Čs de l‚Äôinter√®s de la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ pro¬≠te¬≠gir la seva inde¬≠pend√®ncia i el bon fun¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ment tot rei¬≠vin¬≠di¬≠cant la immu¬≠ni¬≠tat d‚ÄôOriol Jun¬≠que¬≠ras‚ÄĚ, con¬≠clou.

El Par­la­ment Euro­peu està en espera que li arribi la noti­fi­cació del Tri­bu­nal Suprem sobre la situ­ació de Jun­que­ras després de conèixer la sentència del TJUE. Es cal­cula que el Suprem ho noti­fi­carà dimarts. Pel que fa a la decisió de la JEC, que s’avança i obre una via admi­nis­tra­tiva paral·lela a la penal que porta el Suprem, aquest òrgan dona dos mesos.

D’altra banda, la cam­bra cata­lana estu­dia també si poden pre­sen­tar recurs con­tra la decisió de la JEC d’inha­bi­li­tar el pre­si­dent Torra.
Informa:AVUI.CAT (6-1-2020)

245 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: