ESTAT D’EXCEPCI√ď DIGITAL: EL TSUNAMI, IDENTICAT I EL CTTI, AL PUNT DE MIRA

L‚Äôapli¬≠caci√≥ Tsu¬≠nami Democr√†tic √©s al punt de mira de les auto¬≠ri¬≠tats espa¬≠nyo¬≠les, jun¬≠ta¬≠ment amb el Cen¬≠tre de Segu¬≠re¬≠tat de la Infor¬≠maci√≥ de Cata¬≠lu¬≠nya (Cesi¬≠cat), que aquest 1 de gener s‚Äôhavia de trans¬≠for¬≠mar en l‚ÄôAg√®ncia de Ciber¬≠se¬≠gu¬≠re¬≠tat, per√≤ tamb√© el Cen¬≠tre de Tele¬≠co¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠ci¬≠ons i Tec¬≠no¬≠lo¬≠gies de la Infor¬≠maci√≥ (CTTI) ‚Äďnom√©s cal recor¬≠dar que la tar¬≠dor del 2017 la Gu√†rdia Civil va inter¬≠ve¬≠nir f√≠sica¬≠ment la seu del CTTI sense poder impe¬≠dir que es fes el refer√®ndum de l‚Äô1-O.
Tamb√© la xarxa de fibra √≤ptica que es vol des¬≠ple¬≠gar a tot Cata¬≠lu¬≠nya seria un pos¬≠si¬≠ble objec¬≠tiu de la inter¬≠venci√≥ esta¬≠tal. A m√©s, el decret espa¬≠nyol pro¬≠hi¬≠beix la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia blockc¬≠hain que la con¬≠se¬≠lle¬≠ria de Pol√≠tiques Digi¬≠tals desen¬≠vo¬≠lupa per fer rea¬≠li¬≠tat Iden¬≠ti¬≠CAT, un pro¬≠jecte que pret√©n crear una iden¬≠ti¬≠fi¬≠caci√≥ ciu¬≠ta¬≠dana per rela¬≠ci¬≠o¬≠nar-se amb la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat que subs¬≠ti¬≠tu¬≠eixi els cer¬≠ti¬≠fi¬≠cats actu¬≠als ‚Äďla cust√≤dia de les dades esta¬≠ria en mans del ciu¬≠tad√†, tal com esta¬≠bleix el regla¬≠ment euro¬≠peu de pro¬≠tecci√≥ i no d‚Äôun ser¬≠vi¬≠dor cen¬≠tral‚Äď
El con¬≠se¬≠ller Puig¬≠ner√≥, que sem¬≠pre ha negat que fos un DNI catal√†, va acu¬≠sar ahir l‚ÄôEstat de posar en vigor ‚Äúl‚Äôestat d‚Äôexcepci√≥ digi¬≠tal‚ÄĚ, va anun¬≠ciar una ofen¬≠siva judi¬≠cial, pol√≠tica i inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nal per tom¬≠bar el decret i va avi¬≠sar que n‚Äôexi¬≠gi¬≠ran la reti¬≠rada en la nego¬≠ci¬≠aci√≥ d‚Äôinves¬≠ti¬≠dura.

Informa:AVUI.CAT (28-11-2019)

259 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: