L’ESTAT NO PAGA ARA EL DEUTE DE L’IVA A LES AUTONOMIES

“Falsa multilateralitat ”
L’Estat tira pel dret sense escoltar i eleva el límit de dèficit al 0,2% per donar marge a les comunitats
Montero no paga el deute de l‚ÄôIVA i idea un FLA extra a tipus 0 que √©s qualificat de ‚Äúdeshonest‚ÄĚ pel govern
La ministra insta Aragon√®s a anar al Consell Fiscal despr√©s d‚Äôhaver-hi anat la n√ļmero tres d‚ÄôEconomia
( DAVID PORTABELLA – MADRID )
Des de l’estiu del 2018 Hisenda no reu­nia el Con­sell de Política Fis­cal
Del deute per l’IVA de 2.500 mili­ons, 443 cor­res­po­nen al govern
Una de freda amb la cita bila¬≠te¬≠ral i, l‚Äôendem√†, una de calenta amb una cimera mul¬≠ti¬≠la¬≠te¬≠ral a dis¬≠set que el que fa √©s aca¬≠tar el cam√≠ que dicta el Minis¬≠teri d‚ÄôHisenda. L‚Äôaposta de Pedro S√°nchez pel di√†leg vol ser una oferta mul¬≠ti¬≠ca¬≠nal i, despr√©s de visi¬≠tar el Palau de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, ahir el govern va fer el viatge del pont aeri en sen¬≠tit invers per acu¬≠dir al Con¬≠sell de Pol√≠tica Fis¬≠cal i Finan¬≠cera, l‚Äô√≤rgan que aplega Hisenda i els con¬≠se¬≠llers auton√≤mics del ram i que Pere Ara¬≠gon√®s ha plan¬≠tat perqu√® √©s una taula uni¬≠la¬≠te¬≠ral en la qual Madrid t√© la majo¬≠ria dels vots. Qui va repre¬≠sen¬≠tar la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat va ser la secret√†ria d‚ÄôEco¬≠no¬≠mia, Nat√†lia Mas, n√ļmero tres del depar¬≠ta¬≠ment, que vivia in situ la falsa mul¬≠ti¬≠la¬≠te¬≠ra¬≠li¬≠tat: la minis¬≠tra Mar√≠a Jes√ļs Mon¬≠tero dona m√©s marge a les comu¬≠ni¬≠tats en per¬≠me¬≠tre un 0,2% de d√®ficit en lloc del 0% ini¬≠cial, per√≤ ho fa sense escol¬≠tar (i reser¬≠vant-se m√©s marge) i no pagant el deute de l‚ÄôIVA, ja que ho pal¬∑lia amb un FLA extra a tipus 0. ‚ÄúEl 0,2% √©s millor, per√≤ con¬≠ti¬≠nua incom¬≠plint la llei d‚Äôesta¬≠bi¬≠li¬≠tat que diu que les comu¬≠ni¬≠tats hau¬≠rien de tenir el 0,3%, √©s l‚ÄôEstat el que es queda m√©s marge en la reducci√≥ i, a m√©s, √©s des¬≠ho¬≠nest amb l‚ÄôIVA‚ÄĚ, denun¬≠ci¬≠ava Mas en el debut al CPFF com a emiss√†ria d‚ÄôAra¬≠gon√®s.

Tot i ser el f√≤rum que guia el cam√≠ de l‚Äôesta¬≠bi¬≠li¬≠tat pres¬≠su¬≠post√†ria, Hisenda no reu¬≠nia el Con¬≠sell de Pol√≠tica Fis¬≠cal des de l‚Äôestiu del 2018. La cita arri¬≠bava enmig del males¬≠tar per la con¬≠vo¬≠cat√≤ria en si, com va aire¬≠jar Ara¬≠gon√®s. ‚ÄúSi tu t‚Äôassa¬≠ben¬≠tes de la con¬≠vo¬≠cat√≤ria d‚Äôun √≤rgan per una roda de premsa, i els esta¬≠tuts d‚Äôaquest √≤rgan diuen que √©s per a acor¬≠dar una cosa i que te la comu¬≠ni¬≠ca¬≠ran aqu√≠, no s√© si √©s molt √ļtil‚ÄĚ, es quei¬≠xava el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat. El govern, per√≤, no va dei¬≠xar la seva cadira buida a Madrid i va ser Nat√†lia Mas, amb deu anys de curr√≠culum al Banc Cen¬≠tral Euro¬≠peu (fins al 2014) abans de ser reclu¬≠tada pel vice¬≠pre¬≠si¬≠dent repu¬≠blic√† el 2016 com a direc¬≠tora gene¬≠ral d‚ÄôAn√†lisi Econ√≤mica, la que final¬≠ment va acu¬≠dir a Madrid a escol¬≠tar. ‚ÄúL‚Äôhem salu¬≠dada, per√≤ ens agra¬≠da¬≠ria que Ara¬≠gon√®s vingu√©s i desit¬≠gem que s‚Äôhi incor¬≠pori aviat‚ÄĚ, exi¬≠gia la minis¬≠tra Mon¬≠tero.

IVA pen­dent des del 2017

El camp de bata¬≠lla ter¬≠ri¬≠to¬≠rial √©s la liqui¬≠daci√≥ pen¬≠dent de l‚ÄôIVA del 2017: 2.578 mili¬≠ons, dels quals 443 mili¬≠ons cor¬≠res¬≠po¬≠nen a la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, una xifra nom√©s superada per la Junta d‚ÄôAnda¬≠lu¬≠sia (537 mili¬≠ons). Es tracta d‚Äôun deute gene¬≠rat el desem¬≠bre del 2017 per un canvi en la liqui¬≠daci√≥ de l‚ÄôIVA que va impul¬≠sar Mari¬≠ano Rajoy amb la cal¬≠cu¬≠la¬≠dora de Crist√≥bal Mon¬≠toro ‚Äďl‚Äôano¬≠me¬≠nat sub¬≠mi¬≠nis¬≠tra¬≠ment imme¬≠diat d‚Äôinfor¬≠maci√≥ (SII), que maqui¬≠lla el d√®ficit‚Äď, per√≤ va que¬≠dar en els llimbs quan el govern entrant amb la moci√≥ de cen¬≠sura de Pedro S√°nchez no va apro¬≠var el pres¬≠su¬≠post del 2019. Les comu¬≠ni¬≠tats reben cada any la mei¬≠tat de la recap¬≠taci√≥ de l‚ÄôIVA, per√≤, per no haver d‚Äôespe¬≠rar fins al tan¬≠ca¬≠ment de l‚Äôexer¬≠cici, l‚ÄôEstat els avan√ßa el que creu que els per¬≠to¬≠car√† per l‚Äôimpost sobre el valor afe¬≠git i ho liquida dos anys despr√©s. La dis¬≠torsi√≥ √©s que les auto¬≠no¬≠mies van rebre tot el cor¬≠res¬≠po¬≠nent a l‚Äôavan√ßament (12 mesos de recap¬≠taci√≥) sense tenir en compte l‚Äôefec¬≠ti¬≠va¬≠ment cobrat (11 mesos, ja que un mes salta al 2018). I el 2019 ven¬≠cia el ter¬≠mini per liqui¬≠dar el deute del 2017, aix√≠ que l‚ÄôEstat ofe¬≠reix ara ‚Äúmesu¬≠res pal¬∑lia¬≠ti¬≠ves‚ÄĚ. Tot i que les dues d√®cimes de m√©s marge en el d√®ficit supo¬≠sen per al govern uns 450 mili¬≠ons que equi¬≠va¬≠len al deute, Mas ho qua¬≠li¬≠fica de ‚Äúdes¬≠ho¬≠nest‚ÄĚ.

Una dècima de reducció

A porta tan¬≠cada, Mon¬≠tero va infor¬≠mar les comu¬≠ni¬≠tats que han tan¬≠cat el 2019 amb un d√®ficit del 0,5%, que en rea¬≠li¬≠tat seria un 0,3% si es des¬≠compta l‚Äôefecte del deute de l‚ÄôIVA. ‚ÄúEn apro¬≠var un objec¬≠tiu de d√®ficit del 0,2% per al 2020, l‚Äôesfor√ß de reducci√≥ de d√®ficit de les comu¬≠ni¬≠tats aquest any √©s de nom√©s una d√®cima‚ÄĚ, va recal¬≠car la minis¬≠tra Mon¬≠tero com a invi¬≠taci√≥ a tots al rigor. El cam√≠ que regia fins ara era encara el fixat el 2017 per Mon¬≠toro, que obli¬≠gava a tan¬≠car aquest any amb un equi¬≠li¬≠bri pres¬≠su¬≠pos¬≠tari o d√®ficit zero.

En repre¬≠sen¬≠taci√≥ de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, la secret√†ria d‚ÄôEco¬≠no¬≠mia no com¬≠par¬≠tia el cofo¬≠isme ofi¬≠cial ni per la fita ni per les for¬≠mes. ‚ÄúEl CPFF √©s un √≤rgan for¬≠mal¬≠ment mul¬≠ti¬≠la¬≠te¬≠ral, per√≤ actua pre¬≠nent deci¬≠si¬≠ons de manera uni¬≠la¬≠te¬≠ral, com ho prova la con¬≠vo¬≠cat√≤ria dos dies abans i sense com¬≠par¬≠tir cap infor¬≠maci√≥. S‚Äôevi¬≠den¬≠cia que la volun¬≠tat no √©s real ni honesta a l‚Äôhora d‚Äôescol¬≠tar les admi¬≠nis¬≠tra¬≠ci¬≠ons pre¬≠sents‚ÄĚ, va dir l‚Äôenvi¬≠ada del govern.

Depend√®ncia, Mos¬≠sos…

Per Mas, l‚Äôaposta d‚ÄôHisenda no nom√©s ‚Äúno s‚Äôali¬≠nea‚ÄĚ amb el debat sor¬≠git a la UE de repen¬≠sar l‚Äôesta¬≠bi¬≠li¬≠tat a favor d‚Äôinver¬≠si¬≠ons en fronts com ara la crisi clim√†tica o la digi¬≠ta¬≠lit¬≠zaci√≥, sin√≥ que con¬≠ti¬≠nua igno¬≠rant incom¬≠pli¬≠ments pen¬≠dents. ‚ÄúM√©s enll√† de la q√ľesti√≥ del d√®ficit i del dis¬≠seny d‚Äôaquest orga¬≠nisme, hi ha q√ľesti¬≠ons de fons en incom¬≠pli¬≠ments d‚Äôingres¬≠sos i alguns venen de llarg, en l‚Äô√†mbit de la depend√®ncia, en el des¬≠ple¬≠ga¬≠ment dels Mos¬≠sos i en la dis¬≠po¬≠sici√≥ addi¬≠ci¬≠o¬≠nal ter¬≠cera, i el que exi¬≠gim √©s que s‚Äôaca¬≠bin aquests incom¬≠pli¬≠ments‚ÄĚ, va rei¬≠vin¬≠di¬≠car Mas.

El ganxo del tipus zero

Men¬≠tre que comu¬≠ni¬≠tats en mans del PP ‚Äďamb la regi√≥ de Madrid al cap¬≠da¬≠vant‚Äď lide¬≠ren l‚Äôofen¬≠siva judi¬≠cial con¬≠tra l‚ÄôEstat per l‚ÄôIVA, Mon¬≠tero acusa la dreta de fer seu el lema ‚ÄúEspa¬≠nya ens roba‚ÄĚ que ha reprot¬≠xat a l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme. ‚ÄúL‚ÄôEstat no es queda els diners de l‚ÄôIVA. S√≥n les comu¬≠ni¬≠tats les que han gas¬≠tat l‚ÄôIVA i la des¬≠pesa √©s ara d√®ficit‚ÄĚ, sost√© Mon¬≠tero. Per√≤ el clam no √©s nom√©s de feus del PP: barons del PSOE, com ara Emi¬≠li¬≠ano Garc√≠a Page (Cas¬≠te¬≠lla-la Manxa) o Javier Lamb√°n (Arag√≥) s‚Äôhan sumat al front rebel dels popu¬≠lars con¬≠tra S√°nchez per l‚ÄôIVA. La soluci√≥ ide¬≠ada per la minis¬≠tra d‚ÄôHisenda com a ‚Äúmesu¬≠res pal¬∑lia¬≠ti¬≠ves‚ÄĚ √©s el nai¬≠xe¬≠ment del que bateja com a ‚Äúextra-FLA‚ÄĚ ‚Äďversi√≥ nova del pri¬≠mi¬≠geni fons de liqui¬≠di¬≠tat auton√≤mica o FLA‚Äď a un tipus d‚Äôinter√®s del 0% ‚Äúper finan√ßar el major d√®ficit pro¬≠vo¬≠cat per l‚ÄôIVA i per evi¬≠tar per¬≠ju¬≠di¬≠car els prove√Įdors‚ÄĚ.

Despr√©s de recor¬≠dar a tots els con¬≠se¬≠llers que s√≥n el PP i el minis¬≠tre Mon¬≠toro els que van cau¬≠sar el forat del deute que el mateix PP con¬≠ver¬≠teix ara en ban¬≠dera del greuge quan l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu espa¬≠nyol √©s soci¬≠a¬≠lista, Mon¬≠tero va defen¬≠sar que el deute en con¬≠cepte d‚ÄôIVA no ha obli¬≠gat ning√ļ a fer reta¬≠lla¬≠des i va dei¬≠xar clar que, a l‚Äôhora d‚Äôexa¬≠mi¬≠nar el com¬≠pli¬≠ment del d√®ficit, ella no tindr√† en compte els n√ļmeros ver¬≠mells que siguin impu¬≠ta¬≠bles a l‚ÄôIVA.

Pagar inde­pen­den­tis­tes

La soluci√≥ de Mon¬≠tero no satisf√† ni tan sols la con¬≠se¬≠llera soci¬≠a¬≠lista balear Rosa¬≠rio S√°nchez Grau: ‚ÄúEl d√®ficit no √©s com¬≠pen¬≠saci√≥ de la q√ľesti√≥ de l‚ÄôIVA, que s‚Äôhavia de reper¬≠cu¬≠tir el 2019.‚ÄĚ M√©s bel¬∑lige¬≠rant va ser el con¬≠se¬≠ller d‚ÄôHisenda madri¬≠leny, Javier Fern√°ndez Las¬≠quetty, ariet libe¬≠ral i exse¬≠cre¬≠tari gene¬≠ral de FAES. ‚ÄúNo cal saber gaire d‚Äôeco¬≠no¬≠mia. Se‚Äôns est√† donant deute, per√≤ els recur¬≠sos en ori¬≠gen no eren deute. Aix√≤ s‚Äôha de retor¬≠nar, i retor¬≠nar el que era nos¬≠tre en ori¬≠gen no √©s el mateix‚ÄĚ, va denun¬≠ciar Las¬≠quetty. Tot i que Madrid t√© un deute per l‚ÄôIVA del 2017 infe¬≠rior al de Cata¬≠lu¬≠nya ‚Äď377 mili¬≠ons davant dels 443 mili¬≠ons deguts a la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat‚Äď, el con¬≠se¬≠ller madri¬≠leny va pre¬≠sen¬≠tar les solu¬≠ci¬≠ons del govern de S√°nchez com un pri¬≠vi¬≠legi catal√†. ‚ÄúEl que veiem √©s una nego¬≠ci¬≠aci√≥ bila¬≠te¬≠ral amb els inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes cata¬≠lans per donar-los diners quan el que volen √©s la inde¬≠pend√®ncia‚ÄĚ, sost√© el con¬≠se¬≠ller de Madrid i exm√† dreta de Jos√© Mar√≠a Aznar a la FAES. A l‚Äôhora d‚Äôani¬≠mar un tracte de favor als cata¬≠lans, el PP t√© l‚Äôaval del bar√≥ del PSOE man¬≠xec Emi¬≠li¬≠ano Garc√≠a Page, que veu un ‚Äúdi√†leg sota xan¬≠tatge‚ÄĚ.

Un retret dels con¬≠se¬≠llers ‚Äďdel PP per√≤ tamb√© del PSOE‚Äď √©s que l‚Äôactual Mon¬≠tero minis¬≠tra fa una esmena a aque¬≠lla Mon¬≠tero con¬≠se¬≠llera d‚ÄôHisenda de la Junta d‚ÄôAnda¬≠lu¬≠sia que anava a Madrid enar¬≠bo¬≠rant l‚Äôauto¬≠no¬≠mia fis¬≠cal i com¬≠ba¬≠tent incom¬≠pli¬≠ments esta¬≠tals. Va ser en aquell com¬≠bat con¬≠tra el rigor de Mon¬≠toro quan Mon¬≠tero va con√®ixer Oriol Jun¬≠que¬≠ras i Pere Ara¬≠gon√®s. Ara un d‚Äôells la planta i l‚Äôaltre √©s a la pres√≥.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-2-2020)

367 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: