EUROPA OBLIGA ARAGÓ A RECONÈIXER EL CATALÀ COM A MÈRIT ALS PROCEDIMENTS DE L’ADMINITRACIÓ PÚBLICA

Europa obliga Aragó a reconèixer el català com a mèrit als procediments de l’administració pública.
Malgrat que està reconegut per una Ordre del 2014, el català no era valorat com a mèrit en convocatòries o oposicions públiques ni com a llengua cooficial ni tampoc estrangera.

El govern d’Aragó ha reconegut el català com a llengua en l’àmbit administratiu. L’adequació a la normativa del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, que regula la competència lingüística, ha obligat finalment a l’executiu del socialista Javier Lambán, molt refractari a tot el que sigui català, a admetre la validesa de l’acreditació de la competència lingüística tant de la llengua catalana com de l’aragonesa.

Entre finals de l’any 2020 i principis de 2021, s’han publicat diverses ordres a fi de regular la competència lingüística d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües i, d’aquesta manera, incorporar l’aragonès als nivells d’acreditació que aquest Marc ha previst per a les llengües.

Així, a partir d’ara, la llengua catalana servirà en aquelles convocatòries del Departament d’Educació, Cultura i Esports aragonès on el coneixement d’idiomes sigui un requisit o mèrit. Malgrat que el català, a diferència de l’aragonès, sí que gaudia d’un estatus oficial com a llengua des del 2014, aquest no era valorat en els procediments públics ni com a idioma cooficial, ni tampoc estranger com succeeix amb el francès, l’anglès, l’alemany o el xinès. D’aquesta manera, en els processos selectius d’ajuntaments, consells, comarcals, empreses i organismes públics o universitats, el domini de l’idioma català esdevindrà un mèrit per qui opti a la plaça.

L’Ordre dona validesa a la competència lingüística obtinguda en els estudis realitzats des de Primària fins a Batxillerat, a més de títols i diplomes expedits en universitats estatals que segueixin el model d’acreditació de l’Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior (ACLES). Des del 2014, s’admetien les titulacions aconseguides a escoles oficials d’idiomes de l’Estat i als catalans Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Consorci per a la Normalització Lingüística Direcció General de Política Lingüística, a més de la balear Junta Avaluadora de Català i la valenciana Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. El 2018, es van donar com a bons les acreditacions de l’Institut Ramon Llull i l’any passat, els diplomes entregats per les universitats públiques del País Valencià.
Informa:RACOCATALA.CAT (17-6-2021)

325 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: