FOMENT CONTRA CONSUM, ELS DE L’IBEX CONTRA EL LLIURE MERCAT

“Foment contra Consum ”
«En nom de què una patronal que defensa interessos de l’IBEX vol denunciar les accions de legítima defensa en lliure mercat com són el canvi lliure de companyies?»

(   JOSEP HUGUET  )

Com ha informat NacióDigital, Foment del Treball ha denunciat davant l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco) el cercador de “consum estratègic” d’empreses compromeses amb la independència impulsat per l’ANC i demana als jutjats mercantils mesures cautelars. Foment considera que el cercador vulnera les bases de la conducta competitiva i creu que l’ANC actua contra la “bona fe” empresarial, “falseja la lliure competència del mercat i afecta l’interès públic”.

Anem per parts. La política de protecció dels drets dels consumidors queda regulada, en l’àmbit europeu, a l’article 153 del Tractat CE: “Per a promoure els interessos dels consumidors i garantir-los un alt nivell de protecció, la Comunitat contribuirà a protegir la salut, la seguretat i els interessos econòmics dels consumidors, així com a promoure el seu dret a la informació, a l’educació i a organitzar-se per a salvaguardar els seus interessos”.

A la constitució espanyola, a l’Art. 51.1.es diu: “Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics d’aquests. I l’article 128 de la Constitució diu: “Tota la riquesa del país en les seves distintes formes i sigui qui sigui la seva titularitat està subordinada a l’interès general.”

L’estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 estableix al seu article 28: “Les persones, en llur condició de consumidores i usuàries de béns i de serveis, tenen dret a la protecció de llur salut i seguretat. També tenen dret a una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un règim de garanties dels productes adquirits i dels subministraments contractats i a la protecció de llurs interessos econòmics davant conductes abusives, negligents o fraudulentes.(…).

 

L’Agència Catalana del Consum

 

L’Agència Catalana de Consum, que vaig tenir l’honor d’impulsar, defineix i promou els principals aspectes del consum responsable: moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística.

El consum responsable és racional amb compra reflexiva i evitant el “sobreendeutament”. És solidari per contribuir al desenvolupament sostenible de les economies més desfavorides. És sostenible per la compra de productes amb el mínim impacte ecològic negatiu. És un consum que té en compte el tractament de la igualtat de gènere en la publicitat o en el producte. I finalment és un consum de proximitat amb la mínima distància entre el punt d’origen i el de consum del producte. En el cas alimentari, producte fresc, de temporada i saludable i que ajuda a reduir els costos energètics de transport; contribueix a mantenir les petites explotacions familiars agràries i ramaderes i a evitar l’abandonament de zones rurals.

Doncs bé, l’informe de l’Agència Catalana de Consum per al 2018 denunciava que la llista de reclamacions tenia aquest ordre. Telecomunicacions i internet: 4558 reclamacions (3667 al 2017); altres serveis generals de consum: 3103 (2640); serveis d’electricitat, gas i aigua: 2364 (2263); béns de consum/productes: 1970 (1763); Serveis de transport: 2524 (1457); serveis financers: 1091 (782); restauració i allotjaments 402 (437). Pel que fa a laudes encapçalaven òbviament els serveis de telecomunicacions i internet amb 1022 (61,49%), els serveis d’electricitat, gas i aigua amb 509 (30,63%). Les empreses més afectades: Endesa 1480 reclamacions 708 mediacions, 423 laudes; Orange Espagne 1384, 566, 546; Vodafone 1340, 653, 243; Telefónica 890, 486, 191; Vueling 729, 206; Ryanair 576, 219; Xfera Móviles 427, 160, 35, Naturgy Iberia 265, 117; I Dental 228, 24 i Iberdrola 142, 68, 34.

Doncs bé, la Unió Europea l’abril passat aprovava normatives més estrictes en matèria de protecció dels consumidors. I facultava a les entitats de consumidors iniciar accions més contundents en representació dels seus associats. Llavors, en nom de què una patronal que defensa interessos de les companyies oligopolistes de l’IBEX que són les que reben més reclamacions i denúncies de tots els consumidors, vol denunciar les accions de legítima defensa en lliure mercat com són el canvi lliure de companyies.

O és que el Sr. Sánchez Llibre és un furibund comunista que vol que tots els consumidors passin pel tub d’haver de comprar els seus serveis a les empreses més denunciades pels consumidors, emparades per l’Estat i el BOE; les empreses de les portes rotatòries; les empreses que amb la seva actuació irresponsable i de publicitat enganyosa no només perjudiquen amb els seus serveis a molts consumidors, sinó a tota la ciutadania catalana, implicant-se activament en la política de partit donat suport publicitari o econòmic als mitjans i/o partits que volen impedir l’exercici del dret a decidir? O és que el constitucionalisme i legalisme, en aquest cas a la UE, a la Constitució Espanyola i a l’Estatut són prescindibles?

Informa:NACIODIGITAL.CAT (20-7-2019)

334 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: