FOMENT DENUNCIA L’ANC PEL CERCADOR D’EMPRESES COMPROMESES

Foment ha vol¬≠gut denun¬≠ciar una cam¬≠pa¬≠nya que con¬≠si¬≠de¬≠ren un ‚Äúboi¬≠cot‚ÄĚ a les grans cor¬≠po¬≠ra¬≠ci¬≠ons que varen tras¬≠lla¬≠dar la seva seu social fora de Cata¬≠lu¬≠nya despr√©s del refer√®ndum de l‚Äô1-O. Segons la patro¬≠nal, l‚ÄôANC ha orga¬≠nit¬≠zat i desen¬≠vo¬≠lu¬≠pat ‚Äúuna estrat√®gia per¬≠fec¬≠ta¬≠ment estu¬≠di¬≠ada i feta p√ļblica amb l‚Äôobjec¬≠tiu de boi¬≠co¬≠te¬≠jar deter¬≠mi¬≠na¬≠des empre¬≠ses fins a la seva expulsi√≥ del mer¬≠cat i de poten¬≠ciar aque¬≠lles altres afins a les seves idees pol√≠tiques‚ÄĚ.

La patro¬≠nal pre¬≠si¬≠dida per Josep S√°nchez Lli¬≠bre qua¬≠li¬≠fica la con¬≠ducta de l‚Äôenti¬≠tat inde¬≠pen¬≠den¬≠tista de ‚Äúdes¬≠lle¬≠ial‚ÄĚ perqu√® con¬≠si¬≠de¬≠ren que la cam¬≠pa¬≠nya infrin¬≠geix la Llei 15/2007 de Defensa de la Com¬≠pet√®ncia que pro¬≠hi¬≠beix ‚Äúels actes de com¬≠pet√®ncia des¬≠lle¬≠ial que per fal¬≠se¬≠jar la lliure com¬≠pet√®ncia afec¬≠tin l‚Äôinter√®s p√ļblic‚ÄĚ.

Segons afir¬≠men, l‚ÄôANC pot pro¬≠vo¬≠car un ‚Äúcanvi sig¬≠ni¬≠fi¬≠ca¬≠tiu en la demanda‚ÄĚ per influir en la decisi√≥ dels con¬≠su¬≠mi¬≠dors i pro¬≠vo¬≠car una ‚Äúgreu per¬≠tor¬≠baci√≥‚ÄĚ dels meca¬≠nis¬≠mes que regu¬≠len el mer¬≠cat. Foment recorda que la mateixa orga¬≠nit¬≠zaci√≥ pre¬≠su¬≠meix que, despr√©s de la tar¬≠dor del 2017, es van regis¬≠trar 148.000 can¬≠vis de con¬≠trac¬≠tes que bene¬≠fi¬≠ci¬≠a¬≠ven empre¬≠ses ‚Äúcom¬≠pro¬≠me¬≠ses‚ÄĚ, sobre¬≠tot en ser¬≠veis de tele¬≠fo¬≠nia, elec¬≠tri¬≠ci¬≠tat, gas, asse¬≠gu¬≠ran¬≠ces i banca.

Per aquests motius, Foment sol¬∑licita a l‚ÄôACCO que imposi una multa en ‚Äúgrau m√†xim‚ÄĚ a l‚ÄôANC i que adopti les mesu¬≠res cau¬≠te¬≠lars reque¬≠rint a l‚Äôorga¬≠nit¬≠zaci√≥ que retiri la web ‚ÄôCon¬≠sum Estrat√®gic‚Äô i deixi de rea¬≠lit¬≠zar decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons p√ļbli¬≠ques que ‚Äúinci¬≠tin‚ÄĚ als con¬≠su¬≠mi¬≠dors i prove√Įdors a ‚Äúboi¬≠co¬≠te¬≠jar deter¬≠mi¬≠na¬≠des empre¬≠ses i con¬≠trac¬≠tar amb les reco¬≠ma¬≠na¬≠des per l‚ÄôANC‚ÄĚ.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-7-2019)
N.de la R.

un gran triomf de l’ANC.EL Foment-m√©s aviat-Fomenyo est√† acollonit.Resulta que es por pressionar perqu√® les empreses se’n vagin del pa√≠s amb decrets tets de la butxaca i amb telefonades del rei i no passa res. Es veu que aix√≤ no √©s ” compet√®ncia deslleial”. En canvi un senzilla web com “Consum Estrat√®tic” que no fa cap crida

 

339 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: