FORCADELL I BASSA TORNEN A LA PRES√ď: “MAI NO ENS RENDIREM “

Forcadell i Bassa tornen a la presó
L‚Äôexpresidenta del Parlament assegura que ‚Äúmi podran tancar la nostra voluntat de construir un pa√≠s m√©s just, m√©s solidari i m√©s lliure‚ÄĚ
L‚Äôexconsellera de Treball avisa que ‚Äúels forrellats, els murs i els panys de seguretat‚ÄĚ no acabaran amb ‚Äúles nostres √†nsies de llibertat col¬∑lectiva‚ÄĚ
(REDACCI√ď – BARCELONA )
L’expre­si­denta del Par­la­ment Carme For­ca­dell i l’excon­se­llera de Tre­ball Dolors Bassa han tor­nat aquest diven­dres a les pre­sons de Wad-Ras (Bar­ce­lona) i el Puig de les Bas­ses (Figue­res), res­pec­ti­va­ment, després que el Tri­bu­nal Suprem (TS) espa­nyol els ha revo­cat el ter­cer grau peni­ten­ci­ari.

Les dues pre­ses polítiques han arri­bat poc abans de les nou de la nit als als cen­tres on com­plei­xen la sentència del judici per l’1-O i la decla­ració d’inde­pendència. Totes dues han rebut el caliu de dese­nes de per­so­nes que s’han con­cen­trat a les por­tes de les dues per­so­nes per acom­pa­nyar-les i denun­ciar la decisió del tri­bu­nal espa­nyol.

La pri¬≠mera en fer-ho ha estat Bassa, que ha diri¬≠git unes parau¬≠les als mani¬≠fes¬≠tants que s‚Äôhan aple¬≠gat a les por¬≠tes de la pres√≥ de Figue¬≠res, als quals ha agra√Įt la seva pres√®ncia. L‚Äôexcon¬≠se¬≠llera ha asse¬≠gu¬≠rat que mal¬≠grat la ‚Äúr√†bia i impot√®ncia‚ÄĚ que sen¬≠ten avui les seves ‚Äúcon¬≠vic¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ estan intac¬≠tes i con¬≠ti¬≠nu¬≠a¬≠ran ‚Äúenda¬≠vant‚ÄĚ. ‚ÄúFacin el que facin, no ens ren¬≠di¬≠rem, segui¬≠rem enda¬≠vant‚ÄĚ, ha dit al cen¬≠te¬≠nar de per¬≠so¬≠nes que l‚Äôhan acom¬≠pa¬≠nyada.

A m√©s, Bassa ha subrat¬≠llat que ‚Äúdiguin el que diguin, el di√†leg i la nego¬≠ci¬≠aci√≥ hi seran sem¬≠pre‚ÄĚ.

For­ca­dell ha arri­bat uns minuts més tard, just abans de les nou de la nit, a la presó bar­ce­lo­nina de Wad-Ras, on l’espe­ra­ven unes dues-cen­tes per­so­nes, entre les quals el vice­pre­si­dent del govern, Pere Ara­gonès; el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent; la por­ta­veu d’ERC al Par­la­ment Marta Vilalta; el cap del grup muni­ci­pal repu­blicà a Bar­ce­lona, Ernest Mara­gall, o el pre­si­dent del PDE­Cat, David Bon­vehí, entre altres.

La tamb√© expre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôAssem¬≠blea Naci¬≠o¬≠nal Cata¬≠lana (ANC) ha agra√Įt el suport dels con¬≠cen¬≠trats i els ha ins¬≠tat a per¬≠sis¬≠tir. ‚ÄúMai us agrai¬≠rem prou el suport; sabem que per¬≠sis¬≠ti¬≠reu, per¬≠sis¬≠ti¬≠reu, per¬≠sis¬≠ti¬≠reu. Us estimo‚ÄĚ, ha excla¬≠mat abans d‚Äôentrar a la pres√≥.

Poc abans de tor¬≠nar-hi, For¬≠ca¬≠dell ha publi¬≠cat un v√≠deo a les xar¬≠xes soci¬≠als on denun¬≠cia que √©s ‚Äúa punt d‚Äôentrar a la pres√≥ per decisi√≥ d‚Äôuna fis¬≠ca¬≠lia i uns tri¬≠bu¬≠nals que no han fet res m√©s que agreu¬≠jar la situ¬≠aci√≥ i el con¬≠flicte entre Cata¬≠lu¬≠nya i Espa¬≠nya‚ÄĚ. ‚ÄúUn con¬≠flicte que sabem que nom√©s es pot resol¬≠dre par¬≠lant, dia¬≠lo¬≠gant i votant‚ÄĚ, ha defen¬≠sat.

For¬≠ca¬≠dell explica que va ser un ‚Äúhonor‚ÄĚ pre¬≠si¬≠dir el Par¬≠la¬≠ment i ha afir¬≠mat que tant ella com els mem¬≠bres de la Mesa van defen¬≠sar ‚Äúsem¬≠pre‚ÄĚ la sobi¬≠ra¬≠nia de la cam¬≠bra, la lli¬≠ber¬≠tat d‚Äôexpressi√≥ i el dret d‚Äôini¬≠ci¬≠a¬≠tiva dels dipu¬≠tats, aix√≠ com la sepa¬≠raci√≥ de poders com a base de la democr√†cia. ‚ÄúPer√≤ tots sabem que jo no entro a la pres√≥ per haver estat pre¬≠si¬≠denta del Par¬≠la¬≠ment, sin√≥ per haver estat pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôANC, per haver estat una acti¬≠vista‚ÄĚ, ha asse¬≠nya¬≠lat.

I ha enco¬≠rat¬≠jat a ‚Äúcon¬≠ti¬≠nuar tre¬≠ba¬≠llant per un pa√≠s m√©s just, m√©s soli¬≠dari i m√©s lliure‚ÄĚ. I ha afe¬≠git ‚ÄúUs demano que no tan¬≠queu mai els ulls davant de la injust√≠cia, que defen¬≠seu sem¬≠pre la lli¬≠ber¬≠tat‚ÄĚ, ha dema¬≠nat.

Al mis¬≠satge que acom¬≠pa¬≠nya el v√≠deo, For¬≠ca¬≠dell afirma que ‚Äúmai podran tan¬≠car la nos¬≠tra volun¬≠tat de cons¬≠truir un pa√≠s m√©s just, m√©s soli¬≠dari i m√©s lliure‚ÄĚ.

Bassa tamb√© ha fet p√ļblic un v√≠deo aquesta tarda, on admet que tor¬≠nar a la pres√≥, ‚Äú no per espe¬≠rat √©s menys dolor√≥s‚ÄĚ. ‚ÄúTot i que hem pas¬≠sat un temps de bri d‚Äôaire fresc m√©s llarg que els com¬≠panys que estan a Lle¬≠do¬≠ners, ara tor¬≠nem a la gran repressi√≥‚ÄĚ, ha afe¬≠git.

No obs¬≠tant aix√≤, l‚Äôexcon¬≠se¬≠llera ha garan¬≠tit que les seves con¬≠vic¬≠ci¬≠ons ‚Äús√≥n les matei¬≠xes‚ÄĚ i con¬≠ti¬≠nuen ‚Äúfer¬≠mes‚ÄĚ. ‚ÄúPerqu√® mal¬≠grat els for¬≠re¬≠llats, els murs i els panys de segu¬≠re¬≠tat, les nos¬≠tres √†nsies de lli¬≠ber¬≠tat col¬∑lec¬≠tiva no s‚Äôaca¬≠ben‚ÄĚ, ha sen¬≠ten¬≠ciat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-12-2020)

178 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: