L’Assemblea francesa vota avui si aprova definitivament la primera llei de protecció i promoció de les anomenades llengües regionals, la qual esdevindria una base legal per a la immersió lingüística, reconeixeria la retolació bilingüe i permetria de posar als noms i cognoms les grafies que no existeixen en francès, com la ‘ñ’ del bretó i els accents propis del català.

No obstant això, si rep el suport del parlament, la normativa molt probablement naixeria escapçada, perquè en el seu pas per la comissió d’educació es va suprimir del projecte un punt que havia de garantir la sostenibilitat financera de les escoles immersives, una oportunitat perduda d’involucrar les institucions responsables de la minorització d’aquestes llengües.