FUMATA BLANCA:LA GENERALITAT: TINDRÀ PRESSUPOSTOS LA SETMANA ENTRANT

El vice¬≠pre¬≠si¬≠dent del Govern, Pere Ara¬≠gon√®s, ha anun¬≠ciat que la set¬≠mana vinent pre¬≠sen¬≠tar√† un acord de pres¬≠su¬≠pos¬≠tos a la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat. Ara¬≠gon√®s ha posat en valor el fet d‚Äôhaver-se asse¬≠gut a la mateixa taula for¬≠ma¬≠ci¬≠ons pol√≠tiques amb posi¬≠ci¬≠ons ideol√≤giques ‚Äúdiver¬≠ses‚ÄĚ i ha des¬≠ta¬≠cat que es tracta d‚Äôuns comp¬≠tes que han de ser¬≠vir perqu√® ‚Äúla gent vis¬≠qui millor‚ÄĚ. ‚ÄúFa quinze anys que no s‚Äôarri¬≠bava a un acord d‚Äôaques¬≠tes carac¬≠ter√≠sti¬≠ques‚ÄĚ ha asse¬≠nya¬≠lat el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent del Govern, que ha remar¬≠cat que la funci√≥ d‚ÄôEsquerra √©s la d‚Äôactuar com a ‚Äútren¬≠ca¬≠gels‚ÄĚ per√≤ tamb√© la de ‚Äúcimen¬≠tar el pa√≠s‚ÄĚ. Ara¬≠gon√®s ha expli¬≠cat que aquests pres¬≠su¬≠pos¬≠tos ser¬≠vi¬≠ran per defen¬≠sar els ser¬≠veis p√ļblics, recu¬≠pe¬≠rar la inversi√≥ en infra¬≠es¬≠truc¬≠tu¬≠res o per fer front al canvi clim√†tic.

El vice¬≠pre¬≠si¬≠dent del Govern ha fet l‚Äôanunci dels comp¬≠tes en l‚Äôelecci√≥ de Pau Pre¬≠sas com a nou pre¬≠si¬≠dent d‚ÄôEsquerra a Girona. Ara¬≠gon√®s ha des¬≠ta¬≠cat la feina que fa el par¬≠tit a la demar¬≠caci√≥ com a ‚Äúpunta de llan√ßa‚ÄĚ. Uns pres¬≠su¬≠pos¬≠tos que Ara¬≠gon√®s ha tan¬≠cat amb els comuns i que, a cri¬≠teri seu, feia quinze anys que no es pre¬≠sen¬≠ta¬≠ven uns comp¬≠tes d‚Äôaques¬≠tes carac¬≠ter√≠sti¬≠ques. De fet, el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent ha rei¬≠vin¬≠di¬≠cat el paper dels repu¬≠bli¬≠cans com a ‚Äútren¬≠ca¬≠gels‚ÄĚ en relaci√≥ a la taula de nego¬≠ci¬≠aci√≥ a la que han arri¬≠bat amb el govern espa¬≠nyol, per√≤ tamb√© com a ‚Äúele¬≠ment de cohesi√≥ del pa√≠s‚ÄĚ.

En aquest sen¬≠tit, ha valo¬≠rat el fet d‚Äôhaver-se posat d‚Äôacord amb for¬≠ma¬≠ci¬≠ons diver¬≠ses per pre¬≠sen¬≠tar i tirar enda¬≠vant uns comp¬≠tes que ‚Äúhan de ser¬≠vir per fer millor la vida de la gent‚ÄĚ, en relaci√≥ al man¬≠te¬≠ni¬≠ment dels ser¬≠veis p√ļblics. Durant l‚Äôacte, tamb√© han inter¬≠vin¬≠gut el pre¬≠si¬≠dent del Par¬≠la¬≠ment, Roger Tor¬≠rent, que ha reco¬≠ne¬≠gut que ‚Äúper res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat‚ÄĚ han hagut de pren¬≠dre deci¬≠si¬≠ons ‚Äúque Twit¬≠ter no ent√©n en mol¬≠tes oca¬≠si¬≠ons‚ÄĚ.

Una apel·lació a la res­pon­sa­bi­li­tat que també ha uti­lit­zat el vice­pre­si­dent del Govern. Ara­gonès ha recor­dat que la ciu­ta­da­nia els ha donat aquest encàrrec, i ha posat d’exem­ple els governs muni­ci­pals de Figue­res, Salt o Bla­nes, com exem­ples de gestió local.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-1-2020)

305 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: